กทม.เตรียมฉีดละอองน้ำ ล้างถนน ลดฝุ่นละออง 24 จุดรอบเมือง

04 ต.ค. 2562 เวลา 0:20 น.

กรุงเทพมหานคร กำหนดแผนฉีดละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ และล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าลดฝุ่นละออง ทุกวัน โดยวันนี้ (4 ต.ค.62) จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 24 เขต

กรณีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ตรวจพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือพีเอ็ม 2.5 (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เกินกว่ามาตรฐาน 6 พื้นที่

กรุงเทพมหานคร กำหนดแผนฉีดละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ และล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าลดฝุ่นละออง ทุกวัน โดยวันนี้ (4 ต.ค.62) จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 24 เขต

สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร กำหนดแผนล้างถนนและทางเท้าในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองสูงกว่ามาตรฐาน โดยดำเนินการฉีดละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ และล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าลดฝุ่นละออง ทุกวัน

กรุงเทพมหานคร กำหนดแผนฉีดละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ และล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าลดฝุ่นละออง ทุกวัน โดยวันนี้ (4 ต.ค.62) จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 24 เขต

โดยวันนี้ (4 ตุลาคม 2562) กำหนดพื้นที่ล้างถนนและทางเท้าเพื่อลดฝุ่นละออง ดังนี้

กรุงเทพมหานคร กำหนดแผนฉีดละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ และล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าลดฝุ่นละออง ทุกวัน โดยวันนี้ (4 ต.ค.62) จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 24 เขต กรุงเทพมหานคร กำหนดแผนฉีดละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ และล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าลดฝุ่นละออง ทุกวัน โดยวันนี้ (4 ต.ค.62) จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 24 เขต

กรุงเทพมหานคร กำหนดแผนฉีดละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ และล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าลดฝุ่นละออง ทุกวัน โดยวันนี้ (4 ต.ค.62) จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 24 เขต กรุงเทพมหานคร กำหนดแผนฉีดละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ และล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าลดฝุ่นละออง ทุกวัน โดยวันนี้ (4 ต.ค.62) จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 24 เขต

กรุงเทพมหานคร กำหนดแผนฉีดละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ และล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าลดฝุ่นละออง ทุกวัน โดยวันนี้ (4 ต.ค.62) จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 24 เขต กรุงเทพมหานคร กำหนดแผนฉีดละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ และล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าลดฝุ่นละออง ทุกวัน โดยวันนี้ (4 ต.ค.62) จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 24 เขต