ผิดแบบนี้ โดนกี่คะแนน ส่องเลย! เกณฑ์ตัดแต้มจราจรแบบใหม่

07 ต.ค. 2562 เวลา 10:30 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันนี้ (7 ต.ค. 62) ในเวทีเสวนาระหว่างภาคีป้องกันอุบัติเหตุทางถนน กับสื่อมวลชน เรื่องกฎหมายจราจรใหม่ เพื่อช่วยชีวิตคนไทย มีการเปิดเผยข้อมูลวิธีตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ (Demerit Point System) ของคณะทำงานกองบังคับการตำรวจจราจร เกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ เรื่องระบบการตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ ที่เตรียมนำมาใช้

โดยเริ่มต้น ผู้ขับขี่ทุกคนจะมีคนละ 12 คะแนน ไม่ว่าจะมีใบขับขี่กี่ประเภท เมื่อทำความผิดในข้อหาที่ประกาศกำหนด จะถูกตัดคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตำรวจ หากคะแนนหมดจะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 90 วัน

หลักเกณฑ์การตัดคะแนน จะพิจารณาจากการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ตั้งแต่ 1-4 คะแนน โดยฐานความผิดที่โดนตัดคะแนนมากที่สุด 4 คะแนน ได้แก่ เมาแล้วขับปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์, เมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย, ขับรถขณะเสพยาเสพติด เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย, แข่งรถโดยไม่ได้รับอนุญาต, ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย หรือ เดือดร้อนของผู้อื่น

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ส่วนหลักเกณฑ์การคืนคะแนน คะแนนที่ถูกตัดจะได้คืนหลังจากครบวันที่ที่ถูกตัดคะแนน 1 ปี (นับวันชนวัน) หรือ สามารถเข้ารับการอบรมเพื่อขอคืนคะแนนได้ปีละ 1 ครั้ง (เมื่อเหลือ 6 คะแนน)

เมื่อเหลือ 0 คะแนน (ถูกสั่งพักใช้ฯ 90 วัน) หลังพ้นกำหนด และผ่านการอบรม จากกรมการขนส่งทางบก จะได้คืน 12 คะแนน หากพ้นกำหนดแต่ไม่ผ่านการอบรม ได้คืน 8 คะแนน หากไม่ทำผิดอีกได้คืนปีละ 2 คะแนน (รวม 2 ปี)

สำหรับร่างเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ ยังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำ เรียบร้อยแล้วราว 95% โดยเตรียมบรรจุเป็นกฎหมายลูกภายในไม่เกินวันที่ 19 ธันวาคมนี้ จากนั้นอีก 90 วัน จะประกาศใช้ต่อไป สำหรับพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2562 นั้นมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย มีประสิทธิภาพ และลดข้อครหาระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด