เตรียมรับมือภัยแล้ง! 27 เขื่อนโคราช เหลือน้ำใช้ร้อยละ 36

08 ต.ค. 2562 เวลา 2:27 น.

ชลประทานโคราช ระบุ สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ 27 แห่งของจังหวัด มีปริมาณน้ำใช้การได้แค่ร้อยละ 36.27 ของความจุกักเก็บ เตรียมบริหารจัดการน้ำรับมือภัยแล้งหลังสิ้นสุดฤดูฝน

วันนี้ ( 8 ต.ค. 2562) นายกิติกุล เสภาศรีราภรณ์ ชลประทานจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ทั้ง 27 แห่ง ของจังหวัดนครราชสีมา ห้วงใกล้สิ้นสุดฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว พบว่า ปริมาตรน้ำปัจจุบันเหลืออยู่ที่ 481.10 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ร้อยละ 39.54 แต่เป็นน้ำใช้การได้เพียง 418.62 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ร้อยละ 36.27 เท่านั้น

เปรียบเทียบกับปีก่อนมีปริมาตรน้ำกักเก็บในห้วงเวลาเดียวกันเหลืออยู่ 833.45 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 68.50 และเป็นน้ำใช้การได้ 770.97 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 66.79 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปริมาตรน้ำใช้การในปีนี้ต่ำกว่าปีที่แล้วถึง 353.35 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร้อยละ 30.52 ของความจุกักเก็บ

ทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจากปริมาณฝนตกลงมาในพื้นที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ทำให้อ่างเก็บน้ำ 14 แห่งจากทั้งหมด 27 แห่งจังหวัดนครราชสีมา มีปริมาตรน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย เหลือไม่ถึงร้อยละ 30 ของความจุอ่าง ซึ่งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำกักเก็บน้อยที่สุด ได้แก่ อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำหนองกก อำเภอพระทองคำ

ขณะที่สถานการณ์น้ำภาพรวมอ่างเก็บน้ำทั้ง 27 แห่ง มีปริมาณน้ำคงเหลือ 481.09 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 39.54 และเป็นปริมาตรน้ำใช้การได้ 418.61 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 36.27 ของความจุอ่างกักเก็บทั้งหมด

ชลประทานจังหวัดนครราชสีมา จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้างบริหารจัดการน้ำใหม่ ด้วยการเติมน้ำที่หลากลงในแหล่งกักเก็บน้ำของแต่ละพื้นที่ และระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเตรียมรับภัยแล้งติดต่อเข้าสู่ปีที่ 3 พร้อมกันนี้ ได้วางท่อสูบน้ำจากแม่น้ำชีเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในแหล่งน้ำ สำหรับอำเภอที่มักจะได้รับผลกระทบ ได้แก่ อำเภอคง ,อำเภอห้วยแถลง และอำเภอแก้งสนามนาง เพื่อลดผลกระทบการขาดแคลนน้ำใช้อุปโภคบริโภคให้กับประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด