โขลงช้าง เดินกินอาหารอย่างมีความสุข ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

08 ต.ค. 2562 เวลา 9:56 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

นายวสันต์ กล่อมจินดา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา แจ้งว่าวันที่ 6 ต.ค 62 เมื่อเวลา 15​.30​ น. เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ​ได้ออกติดตาม เก็บข้อมูลช้างป่าและลูกช้างและป้องกันการออกนอกพื้นที่โขลงช้าง จำนวน 10 ตัว พร้อมกับลูกช้างป่า โดยโขลงช้างได้ออกมาหากินใกล้บริเวณประตูรั้วกันช้างหลังที่ทำการเขตฯ ซึ่งจะเป็นพฤติกรรมประจำๆในห้วงมีลูกเล็กๆ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมได้

โขลงช้าง เดินกินอาหารอย่างมีความสุข ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

สำหรับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี ตั้งถือเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดลพบุรี และกลุ่มภาคกลางตอนบน มีพื้นที่ 96,875 ไร่ เป็นป่าต้นน้ำลำธาร"ลำสนธิ"ซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักของอำเภอลำสนธิ และไม่กี่สายของจังหวัดลพบุรี และภาคกลาง ที่ไหลลงสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

โขลงช้าง เดินกินอาหารอย่างมีความสุข ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ดำเนินการโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ ในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้ดำเนินการในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 สนองพระราชปณิธานในการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายาก และใกล้สูญพันธุ์ ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปล่อยช้าง จำนวน 6 ตัว และสัตว์ป่า จำนวน 461 ชนิดคืนสู่ธรรมชาติ

 

ที่มา : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด