ชลประทานเผย "4 เขื่อนหลัก" ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เหลือน้ำใช้ร้อยละ 30

17 ต.ค. 2562 เวลา 1:50 น.

กรมชลประทาน เผย สถานการณ์ "4 เขื่อนหลัก" ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เหลือน้ำในอ่างร้อยละ 49 แต่มีน้ำใช้การได้ 5,386 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 30

วันที่ 17 ต.ค. 2562  เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SwOC) กรมชลประทาน รายงานสรุปสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจําวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2562  สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ใน 4 เขื่อนหลัก ปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 12,082 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49 ปริมาณน้ำใช้การได้ 5,386 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 30 ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 28.92 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 42.94 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 12,789 ล้าน ลบ.ม. โดยแยกได้ ดังนี้

กรมชลประทาน เผย สถานการณ์

1.เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำ 5,868 ล้าน ลบ.ม. (44% ของความจุอ่างฯ) เป็นน้ำใช้การได้ 2,068 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 17.65 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 22.00 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 7,594 ล้าน ลบ.ม.

2.เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำ 5,335 ล้าน ลบ.ม. (56% ของความจุอ่างฯ) เป็นน้ำใช้การได้ 2,485 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 8.14 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 17.28

ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 4,175 ล้าน ลบ.ม.

3.เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีปริมาณน้ำ 501 ล้าน ลบ.ม. (53% ของความจุอ่างฯ) เป็นน้ำใช้การได้ 458 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 2.68 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 3.53 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 439 ล้าน ลบ.ม.

4.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำ 378 ล้าน ลบ.ม. (39% ของความจุอ่างฯ) เป็นน้ำใช้การได้ 375 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 0.45 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 0.13 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 582 ล้าน ลบ.ม.

กรมชลประทาน เผย สถานการณ์

ทั้งนี้ ตามแผนการจัดสรรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฤดูฝนปี 2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 มีความต้องการน้ำตลอดฤดูฝนปี 2562 จำนวน 11,277 ล้าน ลบ.ม.

(น้ำชลประทาน 4,400 ล้าน ลบ.ม. และน้ำฝน 6,877 ล้าน ลบ.ม.) ซึ่งชลประทานมีแผนการจัดสรรน้ำ จาก 4 เขื่อนหลัก ลุ่มเจ้าพระยา จำนวนทั้งสิ้น 4,400 ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย

1.เขื่อนภูมิพล จำนวน 1,600 ล้านลูกบาศก์เมตร

2.เขื่อนสิริกิติ์ จำนวน 2,200 ล้านลูกบาศก์เมตร

3.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จำนวน 300 ล้านลูกบาศก์เมตร

4.เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จำนวน 300 ล้านลูกบาศก์เมตร

ปัจจุบัน (16 ต.ค. 62) จัดสรรน้ำไปแล้ว ทั้งสิ้น 11,008 ล้าน ลบ.ม. (คิดเป็น 98%) คงเหลือปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรร 252 ล้าน ลบ.ม. (นับตั้งแต่ 16 ต.ค.62 ถึง 31 ต.ค.62)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด