เปิดภาพ! สัตว์ป่าหายาก ป่าห้วยขาแข้ง ย้ำความสมบูรณ์ในพื้นที่

04 พ.ย. 2562 เวลา 2:30 น.

เปิดภาพสัตว์หายาก 7 ชนิด ในพื้นที่ป่าห้วยขาแข้ง ตอกย้ำความสมบูรณ์ในพื้นที่

วันที่ 4 พ.ย. 2562 เพจเฟซบุ๊ก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โพสต์ภาพสัตว์หายากในป่าห้วยขาแข้ง โดยระบุข้อความว่า นายธานี วงศ์นาค หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ระบุว่าเมื่อวันที่ 3 พ.ย. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ได้ออกตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าและตรวจสอบกล้องถ่ายภาพสัตว์ป่า

ซึ่งจะติดตามการใช้ประโยชน์ในพื้นที่บริเวณโป่ง แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยกล้องสามารถบันทึกภาพสัตว์ป่าหายากได้ 7 ชนิด ประกอบด้วย สมเสร็จ กวางป่า วัวแดง กระทิง นกยูง เสือโคร่ง ช้างป่า 

ทั้งนี้ การตั้งกล้องบันทึกภาพสัตว์ป่า จะช่วยสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายของกลุ่มสัตว์ป่า

ทั้งกลุ่มสัตว์ป่าสงวน เช่น สมเสร็จ นอกจากนี้ข้อมูลภาพยังยืนยันข้อมูลตัวเลขและการกระจายชนิดของสัตว์ป่าที่สำคัญและบอกถึงทิศทางการเคลื่อนที่ของสัตว์ในเขตรอยต่อผืนป่าห้วยขาแข้งอีกด้วย

ข้อมูลและภาพ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

เปิดภาพสัตว์หายาก 7 ชนิด ในพื้นที่ป่าห้วยขาแข้ง ตอกย้ำความสมบูรณ์ในพื้นที่

ภาพ สมเสร็จ

เปิดภาพสัตว์หายาก 7 ชนิด ในพื้นที่ป่าห้วยขาแข้ง ตอกย้ำความสมบูรณ์ในพื้นที่

ภาพ กวางป่า

เปิดภาพสัตว์หายาก 7 ชนิด ในพื้นที่ป่าห้วยขาแข้ง ตอกย้ำความสมบูรณ์ในพื้นที่

ภาพ วัวแดง

เปิดภาพสัตว์หายาก 7 ชนิด ในพื้นที่ป่าห้วยขาแข้ง ตอกย้ำความสมบูรณ์ในพื้นที่

ภาพ กระทิง

เปิดภาพสัตว์หายาก 7 ชนิด ในพื้นที่ป่าห้วยขาแข้ง ตอกย้ำความสมบูรณ์ในพื้นที่

ภาพ นกยูง

เปิดภาพสัตว์หายาก 7 ชนิด ในพื้นที่ป่าห้วยขาแข้ง ตอกย้ำความสมบูรณ์ในพื้นที่

ภาพ เสือโคร่ง