ฝุ่นกรุงเทพฯ กทม.และปริมณฑล เกินมาตรฐาน 52 จุด จากทั้งหมด 54 จุด

01 ก.พ. 2563 เวลา 6:47 น.

ฝุ่นละออง PM 2.5 กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทั้ง 54 สถานี ตรวจพบว่ามีเกินมาตรฐาน 52 พื้นที่ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ฝุ่น PM 2.5 - กรมควบคุมมลพิษ รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)   ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น.  ดังนี้

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 54 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 43 – 78 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) ปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่จากช่วงเช้าของวันนี้ โดยพบพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม) 52 พื้นที่

ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรงดกิจกรรมกลางแจ้ง และติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ คพ. จะรายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ภารกิจตามมาตรการ "ภายใต้แผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ " อย่างต่อเนื่อง