ม.รามฯ ประกาศแนวปฏิบัติ สกัดไวรัสโคโรนา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

02 ก.พ. 2563 เวลา 3:32 น.

มหาวิทยาลัยรามคำแหง งัด 3 มาตรการ แนวปฏิบัติป้องกัน "ไวรัสโคโรนา" ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด และคัดกรองการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรน่า

มหาวิทยาลัยรามคำแหงประกาศแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าด้วยความห่วงใย และเพื่อสุขภาพอนามัยของบัณฑิต และบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 45

มหาวิทยาลัยรามคำแหง งัด 3 มาตรการ แนวปฏิบัติป้องกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า ตามที่ มีสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ที่มีแหล่งเริ่มต้นมาจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และมีหลักฐานชัดเจนว่า มีผู้ป่วย หรือผู้ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาประเทศไทยจำนวนหนึ่ง ประกอบกับที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช นั้น

มหาวิทยาลัยรามคำแหง งัด 3 มาตรการ แนวปฏิบัติป้องกัน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด และคัดกรองการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรน่า มหาวิทยาลัยจึงกำหนดแนวปฏิบัติในงานพิธีฯดังนี้

1)ให้มีการตรวจวัดไข้บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มาปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีไข้ ไอ มีน้ำมูก ให้รายงานประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมให้รับทราบ และประสานงานกับงานแพทย์และอนามัย เพื่อดำเนินการดูแลและเฝ้าระวังการระบาด

2)สำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแต่ละคาบจะได้รับเจลล้างมือชนิดแห้ง ทำความสะอาดมือทุกรายก่อนเข้าหอประชุม

3)สำหรับอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ดำเนินการฆ่าเชื้อด้วยวิธีอบโอโซนในปริมาณความเข้มข้นโอโซนที่จะฆ่าเชื้อไวรัสได้ และทำความสะอาดจุดที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น ราวบันได เป็นต้น

"มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของบัณฑิต และบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จึงได้ออกแนวปฏิบัติการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้อย่างเข้มงวด หากมีเหตุฉุกเฉินมหาวิทยาลัยมีทีมงานแพทย์และอนามัยเตรียมความพร้อมในการตรวจสุขภาพแก่บัณฑิต ญาติบัณฑิต และบุคลากรในเบื้องต้นด้วย" อธิการบดีม.รามคำแหง กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด