สถานทูตจีน ขอบคุณไทย ร่วมสู้ไวรัสโคโรน่า ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

03 ก.พ. 2563 เวลา 3:20 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โดยระบุข้อความไว้ว่า

จีน-ไทยร่วมมือต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่

ในการรับมือกับโรคระบาดนั้น ฝ่ายจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการประสานงานและร่วมมือกับฝ่ายไทย โดยสถานทูตจีนมีการติดต่อประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานอื่นๆ ของไทยอย่างใกล้ชิด 

โดยได้ดำเนินการความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ อาทิเช่นการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี การแบ่งปันข้อมูลด้านสุขอนามัยและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ การดูแลประชาชนของอีกฝ่ายหนึ่งที่พำนักอยู่ในประเทศของตน ตลอดจนรักษาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ

จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขไทย ณ วันที่ 31 มกราคม เวลา 24.00 น. พบว่ามีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสฯ 19 ราย 17 รายเป็นชาวจีน และ 2 รายเป็นชาวไทย ในจำนวนนี้ มี 7 รายที่ได้รับการรักษาจนหายดีแล้ว และ 4 ในนั้นได้เดินทางกลับประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในระหว่างที่นักท่องเที่ยวจีนมีอาการป่วยและเข้ารักษาในสถานพยาบาลของไทยนั้น 

ฝ่ายไทยได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยจีนเป็นอย่างดี ในการนี้ ขอขอบคุณฝ่ายไทยที่ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เช่นเดียวกัน ฝ่ายจีนก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องชีวิตและสุขภาพร่างกายของชาวไทยในประเทศจีน 

โดยมีการติดต่อสื่อสารกับรัฐบาลไทยตลอดจนสถานทูตและสถานกงสุลไทยประจำประเทศจีนอย่างใกล้ชิด เพื่อสนับสนุนและร่วมกันดูแลชาวไทยในอู่ฮั่นและเมืองอื่นๆ เรามีความเชื่อมั่นว่า ภายใต้ความพยายามร่วมกันของทั้งสองฝ่าย จีนและไทยจะสามารถเอาชนะการแพร่ระบาดของโรคระบาดนี้ให้ได้อย่างแน่นอน

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด