วันทหารผ่านศึก 3 ก.พ. พิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เวลา 8.00 น.

03 ก.พ. 2563 เวลา 4:59 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันทหารผ่านศึก 3 ก.พ. 63 พิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. รวมถึงการจัดพิธีสดุดีทหารกล้าในลานพิธีของจังหวัด ให้ประชาชนร่วมวางพวงมาลาดอกป๊อบปี้สีแดง เชิดชูเกียรติ เหล่าทหารกล้าเป็นประจำทุกปี

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

3 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศราชกิจจานุเบกษาให้ถือเป็น วันทหารผ่านศึก รัฐบาลจัดตั้ง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เพื่อเป็นหน่วยงานสงเคราะห์แก่ครอบครัวของทหาร และเพื่อเป็นการระลึก - สดุดีวีรกรรมของทหารผ่านศึก

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

Cr. กองประชาสัมพันธ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. และพิธีสวนสนามสดุดีทหารผ่านศึก ณ ลานอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เวลาประมาณ 15.00 - 16.00 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

Cr. ภาพจากเฟซบุ๊ก Wassana Nanuam