ราชกิจจาฯ ประกาศคำพิพากษา ให้ล้มละลาย คนนามสกุลดัง "กลิ่นประทุม"

04 ก.พ. 2563 เวลา 8:23 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คําพิพากษาให้ล้มละลายคนนามสกุลดัง "กลิ่นประทุม" ความว่า

ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ ร้อยตรี มงคล หรือ พันโท มงคล กลิ่นประทุมจําเลย เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

อุมารินทร์ จันมี

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th