2วันรู้เรื่อง!! อัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดเลย ไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ 33 ราย

05 ก.พ. 2563 เวลา 15:49 น.

อัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดเลย สร้างชื่อหลังเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบสำเร็จ 33 ราย แล้วเสร็จภายใน 2 วัน

เมื่อวันที่ 3 และ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายประยุทธ์ แก้วยอด อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเลย พร้อมด้วย ทีมอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเลย ได้รับเรื่องขอรับความช่วยเหลือจากนางชุตินันท์ หอมสมบัติ รวม 33 ราย เพื่อขอไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบ ที่นางชุตินันท์ หอมสมบัติ และพวก ที่ได้ขอกู้ยืมเงินนอกระบบกับนายทุน จำนวน 2 ราย ซึ่งปล่อยกู้โดยมีการคิดดอกเบี้ยเกินอัตรา

โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเลย ได้ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ

ผลการตกลง เจ้าหนี้ไม่คิดดอกเบี้ยแก่ลูกหนี้อีกต่อไป และขอรับเฉพาะเงินต้นจำนวน 50,000 บาท เท่านั้น

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเลย จึงได้จัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยมีข้อตกลงให้เจ้าหนี้ยุติการคิดดอกเบี้ย และยอมรับชำระหนี้เฉพาะแต่เงินต้นเท่านั้น

โดยลูกหนี้จะนำสัญญาประนีประนอมยอมความไปขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรประเภทผ่อนปรนเงื่อนไข และนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เพียงครั้งเดียว

สำหรับการไกล่เกลี่ย ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ไกล่เกลี่ยรวม 15 สำนวน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่สามารถไกล่เกลี่ยได้ จำนวน 750,000 บาท

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 18 สำนวน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่สามารถไกล่เกลี่ยได้ จำนวน 900,000 บาท

รวมเป็นระยะเวลา 2 วัน สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่รวม 33 ราย รวมเงินทั้งสิ้น 1,650,000 บาท และ รวมดอกเบี้ยที่ประชาชน ไม่ต้องรับภาระอีกต่อไป รวมประมาณ 165,000 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้เจ้าหนี้และลูกหนี้รู้สึกประทับใจกับผลของการประนีประนอมยอมความอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเลย ได้แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ (ไกล่เกลี่ยสำเร็จ) รวม 86 สำนวน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,320,000 บาท โดยสามารถผ่อนผันการชำระหนี้ให้ลูกหนี้ได้ประมาณ 10% โดยเฉลี่ย เป็นเงินประมาณ 500,000 บาท และ ผ่อนผันการชำระดอกเบี้ย ทั้งที่เกินอัตราและไม่เกินอัตราทั้งหมด

อัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดเลย สร้างชื่อหลังเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบสำเร็จ 33 ราย แล้วเสร็จภายใน 2 วัน อัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดเลย สร้างชื่อหลังเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบสำเร็จ 33 ราย แล้วเสร็จภายใน 2 วัน