สนามบินดอนเมือง เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า

07 ก.พ. 2563 เวลา 11:31 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ร.ท.สัมพันธ์ ขุทรานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง กล่าวว่าจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 ณ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน นั้น

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ได้มีการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทดม., สายการบิน, ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน ณ ทดม. และหน่วยงาน ทดม.ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้เที่ยวบินขาเข้าที่เดินทางมาจากประเทศจีนทั้งหมด ใช้หลุมจอดอากาศยานหมายเลข 61 - 66 อาคารเทียบเครื่องบิน หมายเลข 6 (อาคาร Domestic เดิม) และหลุมจอดอากาศยานหมายเลข 73 - 90 ที่แยกออกมาจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

โดยมีแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทดม., เจ้าหน้าที่กรมแพทย์ทหารอากาศ และฝ่ายการแพทย์ บริษัท ท่าอากาศยาน-ไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมอุปกรณ์ในการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ปัจจุบัน ทดม.ได้มีการติดตั้งเครื่อง Thermo Scan เพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนผ่านกระบวนการคัดกรอง ณ บริเวณแนวทางเดินผู้โดยสารขาเข้า ด้านทิศเหนือ ใกล้สะพานเทียบเครื่องบิน หมายเลข 2 (Pier 2) และบริเวณแนวทางเดินผู้โดยสารขาเข้า ด้านทิศใต้ ใกล้สะพานเทียบเครื่องบิน หมายเลข 3 (Pier 3) อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 และอาคารเทียบเครื่องบิน หมายเลข 6 อาคาร Domestic เดิม หากพบว่าอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าที่กำหนด จะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบซ้ำอีกครั้งควบคู่กับการซักประวัติอาการป่วยว่ามีความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจร่วมด้วยหรือไม่ เพื่อสกัดกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

นอกจากนี้ ทดม.ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าอย่างต่อเนื่อง โดย ทดม. ได้เพิ่มมาตรการทำความสะอาดแบบ Deep Clean อย่างเข้มงวด โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดห้องน้ำ รถเข็นกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร เคาน์เตอร์ให้บริการสายการบิน เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ รวมถึงเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทาง ลิฟต์ ทางเดินเลื่อน ราวจับ ราวบันได และผิวสัมผัสบริเวณต่าง ๆ ภายในอาคารผู้โดยสารทั้งอาคาร 1และ อาคาร 2 และให้บริการแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดล้างมือสำหรับผู้โดยสาร รวมถึงการคัดแยกขยะ

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

โดย ทดม.ติดตั้งถังขยะติดเชื้อนอกอาคาร บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน หมายเลข 6 หากพบผู้ป่วยและมีขยะติดเชื้อจะให้ทาง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้ามาเก็บขยะดังกล่าว ไปดำเนินการตามขั้นตอนการทำลายต่อไป

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ทดม.ได้ประสานกับ ขสมก. เเละผู้ประกอบการ เพิ่มมาตรการทำความสะอาด โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดพื้นรถ ราวจับ ห่วง เสา เบาะที่นั่ง และผิวสัมผัสบริเวณต่าง ๆ ภายในรถโดยสารสาธารณะ ขสมก.

สาย A1 - A4, รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (Taxi), รถ Shuttle Bus ทดม. - ทสภ. ก่อนออกวิ่งให้บริการประชาชนในทุกเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

นอกจากนั้น ทดม.ยังได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือ ทั้งนี้ ได้ประสานกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดต่อไป หากพบเห็นปัญหาการให้บริการ หรือปัญหาอื่น ๆ สามารถแจ้งไปยัง AOT Contact Center 1722 หรือ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทดม. โทร 0 2535 1192 ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th