วันมาฆบูชา2563 พุทธศาสนิกชนกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตร

08 ก.พ. 2563 เวลา 8:58 น.

พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ที่พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย พร้อมเก็บภาพประทับใจทะเลธุง ที่สวยงาม ส่วนที่วัดประชานิยม จัดพิธียกยอดฉัตรพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์

วันมาฆบูชา2563- 8 ก.พ. 2563 ที่บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน “มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง” มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ทั้งในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียง ต่างแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง มาร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชากันเนืองแน่น

พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ที่พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย พร้อมเก็บภาพประทับใจทะเลธุง ที่สวยงาม ส่วนที่วัดประชานิยม จัดพิธียกยอดฉัตรพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์

โดยมีพระมหาวราทิศ อาทิตวโร รองเจ้าคณะอำเภอกมลาไสย เจ้าอาวาสวัดดอนทอง ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์สมณศักดิ์ พระภิกษุ สามเณร รวม 50 รูป ออกรับบิณฑบาตจากประชาชน

พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ที่พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย พร้อมเก็บภาพประทับใจทะเลธุง ที่สวยงาม ส่วนที่วัดประชานิยม จัดพิธียกยอดฉัตรพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์

พร้อมด้วยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาด นายอำเภอกมลาไสย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำบุญตักบาตรกับพี่น้องประชาชน

พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ที่พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย พร้อมเก็บภาพประทับใจทะเลธุง ที่สวยงาม ส่วนที่วัดประชานิยม จัดพิธียกยอดฉัตรพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ที่พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย พร้อมเก็บภาพประทับใจทะเลธุง ที่สวยงาม ส่วนที่วัดประชานิยม จัดพิธียกยอดฉัตรพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์

นอกจากประชาชน จะได้มาร่วมกันทำบุญตักบาตรแล้ว ยังได้ถ่ายภาพกับทะเลธุงที่สวยงาม และในคืนวันมาฆบูชา ได้จัดให้มีการจุดมาฆประทีป เวียนเทียนรอบองค์พระธาตุยาคู ท่ามกลางแสงสีที่สวยงามด้วย

พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ที่พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย พร้อมเก็บภาพประทับใจทะเลธุง ที่สวยงาม ส่วนที่วัดประชานิยม จัดพิธียกยอดฉัตรพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์

ขณะที่บรรยากาศทำบุญที่วัดประชานิยม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พระเทพสารเมธี เจ้าอาวาสวัดประชานิยม เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) และเจ้าคณะภาค 8 (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีตักบาตรถวายภัตตาหาร เนื่องในวันมาฆบูชา

พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ที่พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย พร้อมเก็บภาพประทับใจทะเลธุง ที่สวยงาม ส่วนที่วัดประชานิยม จัดพิธียกยอดฉัตรพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์

มีพุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญ และถวายปัจจัยไทยทานจำนวนมาก พร้อมทั้งเข้าสักการะและร่วมพิธียกยอดฉัตรพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์วัดประชานิยม เพื่อสืบทอดบวรพระพุทธศาสนา และถวายเป็นพุทธบูชา

พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ที่พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย พร้อมเก็บภาพประทับใจทะเลธุง ที่สวยงาม ส่วนที่วัดประชานิยม จัดพิธียกยอดฉัตรพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ที่พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย พร้อมเก็บภาพประทับใจทะเลธุง ที่สวยงาม ส่วนที่วัดประชานิยม จัดพิธียกยอดฉัตรพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ที่พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย พร้อมเก็บภาพประทับใจทะเลธุง ที่สวยงาม ส่วนที่วัดประชานิยม จัดพิธียกยอดฉัตรพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ที่พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย พร้อมเก็บภาพประทับใจทะเลธุง ที่สวยงาม ส่วนที่วัดประชานิยม จัดพิธียกยอดฉัตรพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ที่พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย พร้อมเก็บภาพประทับใจทะเลธุง ที่สวยงาม ส่วนที่วัดประชานิยม จัดพิธียกยอดฉัตรพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ที่พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย พร้อมเก็บภาพประทับใจทะเลธุง ที่สวยงาม ส่วนที่วัดประชานิยม จัดพิธียกยอดฉัตรพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด