แม่ฮ่องสอน พิษหมอกควันไฟป่า ทำให้ต้องยกเลิกเที่ยวบิน

12 ก.พ. 2563 เวลา 7:35 น.

เมืองสามหมอกอ่วม หลังค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนสูงเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่องเป็นวันที่ 2  ทำให้"บางกอกแอร์เวย์"ต้องยกเลิกเที่ยวบิน

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 12 กุมภาพันธ์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับรายงานจากผู้อำนวยกรท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ว่าสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เส้นทางเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ เที่ยวบินที่ PG351 (ถึงแม่ฮ่องสอน 10.05 น.) และ PG352 (ออกจากแม่ฮ่องสอน 10.35น.) ได้ทำการยกเลิกเที่ยวบิน เนื่องจากทัศนวิสัยต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย สาเหตุจากปัญหาหมอกควัน เครื่องบินทำการบินกลับไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และสายการบินได้ดูแลผู้โดยสารตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง คุ้มครองสิทธิผู้โดยสารฯ ในเบื้องต้นแล้ว

อย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายของวันนี้ หากสถานการณ์หมอกควันยังไม่เบาบางลง คงจะส่งผลกระทบต่อสายการบินนกแอร์ ที่จะบินมาจากท่าอากาศยานดอนเมือง มาลงที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน อาจจะต้องถูกยกเลิกตามไปด้วย ทั้งนี้ทางสายการบินดังกล่าว กำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ควันไฟป่าที่ปกคลุมตัวเมืองแม่ฮ่องสอน อย่างใกล้ชิด

ด้านกรมควบคุมมลพิษได้รายงานผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศของ ตำบลจองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน วันนี้ ( 12 ก.พ.) จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.จองคำ อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 79 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ได้เริ่มสูงเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 4 วัน คือ เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2563 วัดได้ 53 มคก./ลบ.ม., วันที่ 10 ก.พ.2563 วัดได้ 68 มคก./ลบ.ม. , วันที่ 11 ก.พ.2563 วัดได้ 66 มคก./ลบ.ม. และวันที่ 12 ก.พ. 2563 วัดได้ 79 มคก./ลบ.ม.โดยจะเห็นว่าค่าฝุ่นพิษ ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามหมอกควันไฟป่าที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

เจ้าหน้าที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงทัศนวิสัยในการมองเห็นในช่วงเช้าวันนี้ ว่าเมื่อเวลา 06.00 น. ค่าทัศนวิสัยในการมองเห็นวัดได้ 2,000 เมตร , เวลา 09.00 น. ค่าทัศนวิสัยวัดได้ 2,500 เมตร , เวลา 10.00 น. ค่าทัศนวิสัยวัดได้ 3,000 เมตร และต่อมาเมื่อเวลา 11.00 น.ค่าทัศนวิสัยได้ลดลงต่ำอีก หลังจากหมอกควันได้เริ่มไหลบ่าเข้ามาปกคลุมตัวเมืองอีกครั้ง โดยวัดได้2,500 เมตร

ในส่วนของผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าต่อสายการบินพาณิชย์ ในปี 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการยกเลิกสายการบินครั้งแรกในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 และมีการยกเลิกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 รวมมีการยกเลิกเที่ยวบินทั้งสิ้นจำนวน 36 เที่ยวบิน ( รวมทั้งขาเข้าและขาออก ) ในจำนวนเที่ยวบินยกเลิกดังกล่าว เป็นของสายการบินนกแอร์ , บางกอกแอร์เวยส์ และ วิสดอมแอร์เวยส์ ( RPS SYSTEM ) ซึ่งพบว่าในปีนี้ ผลกระทบจากหมอกควันไฟป่า ได้เกิดขึ้นเร็วกว่าปีก่อน โดยปีนี้เริ่มกระทบตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

สำหรับการแก้ไขปัญหาไฟป่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทางจังหวัดได้มีการขอความร่วมมือไปยังทุกหมู่บ้านไปแล้ว แต่ยังคงต้องรอการประชุมคณะกรรมการของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟป่าในสัปดาห์นี้ ซึ่งจะได้มีการจัดทำแผนและรายละเอียดในการกำจัดเชื้อเพลิงในป่าเพื่อไม่ให้เกิดหมอกควันส่งผลกระทบต่อสุขภาพการการบินของสายการบินต่าง ๆ ที่นำนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด