ดีเดย์ 18 ก.พ. นี้ ขสมก.เก็บค่าธรรมเนียมบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์

15 ก.พ. 2563 เวลา 3:52 น.

ขสมก. จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลทั่วไป และนักเรียน นิสิต นักศึกษา ใบละ 30 บาท ตั้งแต่วันที่18 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ส่วนบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (แบบรายเที่ยว) ไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียม

15 ก.พ. 2563 นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า ตามที่ ขสมก.เปิดให้บริการรับชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ผ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (แบบรายเที่ยว) บัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลทั่วไป และบัตรโดยสารนักเรียน นิสิต นักศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

โดยไม่ได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการออกบัตร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้ใช้บริการ เปลี่ยนวิธีการชำระค่าโดยสารจากเดิมที่ใช้เงินสด เป็นการชำระค่าโดยสารผ่านบัตรดังกล่าว

ขสมก. จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลทั่วไป และนักเรียน นิสิต นักศึกษา ใบละ 30 บาท ตั้งแต่วันที่18 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ส่วนบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (แบบรายเที่ยว) ไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียม

โดยประชาชนผู้ใช้บริการได้ให้ความสนใจ เปลี่ยนมาชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเป็นจำนวนมาก ซึ่ง ขสมก.ได้ดำเนินการมาได้ระยะหนึ่งแล้ว จึงขอเก็บค่าธรรมเนียม ในการออกบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลทั่วไป และบัตรโดยสารนักเรียน นิสิต นักศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ ใบละ 30 บาท ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ส่วนบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (แบบรายเที่ยว) ยังคงจำหน่ายในราคา 50 บาทเท่าเดิม ไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียม

อย่างไรก็ตาม ประชาชนผู้ใช้บริการ ที่มีบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลทั่วไป และบัตรโดยสารนักเรียน นิสิต นักศึกษา อิเล็กทรอนิกส์เดิมอยู่แล้ว ยังคงสามารถเติมเงินในบัตร ตามช่องทางการเติมเงินต่าง ๆ อาทิ ตู้เอทีเอ็ม โมบายแบงค์กิ้ง เป็นต้น เพื่อนำบัตรมาใช้บริการรถโดยสารของ ขสมก.ได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องซื้อบัตรใหม่

ทั้งนี้ ขสมก.ได้มีการออกแบบบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลทั่วไปใหม่ ให้มีรูปแบบและสีสัน แตกต่างจากบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (แบบรายเที่ยว) อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันความสับสนในการใช้งาน รวมทั้ง ได้เพิ่มจุดจำหน่ายบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (แบบรายเที่ยว) ณ จุดขายที่ ขสมก.กำหนดอีกด้วย (เดิมบัตรดังกล่าวมีจำหน่ายเฉพาะบนรถโดยสารเท่านั้น)

กรณีบัตรมีปัญหาสามารถเดินทางมาเปลี่ยนบัตรใหม่ได้ ณ ที่ทำการเขตการเดินรถที่ 1 - 8 และที่สำนักงานใหญ่ ขสมก. (Call Center 1348) ในวันและเวลาราชการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด