ยื่นภาษีออนไลน์ 62/63 แสดงแบบ ภงด.91 ยื่นลดหย่อนฯ www.rd.go.th

17 ก.พ. 2563 เวลา 8:13 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ยื่นภาษีออนไลน์ ปี 2562/63 แสดงแบบ ภงด.91 ยื่นลดหย่อนฯ www.rd.go.th กรมสรรพากร คำนวณภาษี รายได้ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย วิธีการ ขั้นตอน ยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

กรมสรรพากรเปิดให้ ยื่นภาษีออนไลน์ แสดงแบบ ภงด.91 ผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th สำหรับงวดชำระประจำปี 2562 ซึ่งสามารถดำเนินการกรอกข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตทั้ง รายการลดหย่อน, คำนวณภาษี, เช็คสถานะ, คำนวณเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 8 เมษายน พ.ศ. 2563

 

ยื่นภาษีออนไลน์ แสดงแบบ ภงด.91 รายการลดหย่อนฯ คำนวณเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

กดยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90/91

  ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

กรอกข้อมูลออนไลน์ให้ครบถ้วน

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ใส่ข้อมูล สถานะ คู่สมรส

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

สำหรับผู้ที่มีเงินเดือนให้เลือกช่องแรกทางซ้าย และขวามือคือรายการลดหย่อน

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ใส่เงินเดือน คำนวณเงินได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ระบบจะคำนวณภาษี

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ตรวจสอบข้อมูล และกดยืนยัน

 

Cr. rd.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด