ไฟป่านครนายกแนวโน้มดีขึ้น จนท. ยังเร่งปฏิบัติการ

24 ก.พ. 2563 เวลา 8:21 น.

ไฟป่าที่ จ.นครนายก แนวโน้มดีขึ้น ขณะที่กองทัพบกยังคงใช้ MI-17 และ KA-32 บินโปรยน้ำ เสริมด้วยกำลังภาคพื้นดิน พร้อมใช้โรงเรียนนายร้อย จปร. เป็นที่ตั้งฐานปฏิบัติการบิน

จากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ บริเวณช่องยางแดง ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และขยายวงเข้าเขตพื้นที่ จ.นครนายก ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,000 พันไร่ โดยขณะนี้ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมดับไฟป่า ประกอบไปด้วย จังหวัดนครนายก, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, เจ้าหน้าที่ป่าไม้, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไฟป่าที่ จ.นครนายก แนวโน้มดีขึ้น ขณะที่กองทัพบกยังคงใช้ MI-17 และ KA-32 บินโปรยน้ำ เสริมด้วยกำลังภาคพื้นดิน พร้อมใช้โรงเรียนนายร้อย จปร. เป็นที่ตั้งฐานปฏิบัติการบิน

สำหรับกองทัพ ได้ระดมทั้งยุทโธปกรณ์ และกำลังพลเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศ โดยจัดกำลังจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์, มณฑลทหารบกที่ 12 และ 18 ร่วมกับโรงเรียนเตรียมทหาร

นอกจากนี้ กองทัพบกยังสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ MI-17 จำนวน 2 เครื่อง บินโปรยน้ำร่วมกับเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย KA-32 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โดยปฏิบัติการบิน ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ จนถึงปัจจุบัน ได้บินบรรทุกน้ำจากแหล่งน้ำในบริเวณโดยรอบไปโปรยในพื้นที่เป้าหมายแล้ว 101 เที่ยวบิน จำนวน 320,500 ลิตร เพื่อลดความร้อนในจุดที่เพลิงลุกไหม้ ส่งผลให้กำลังภาคพื้นดินสามารถเข้าไปดับไฟ และใช้รถบรรทุกน้ำเข้าฉีดน้ำได้อย่างปลอดภัย

ไฟป่าที่ จ.นครนายก แนวโน้มดีขึ้น ขณะที่กองทัพบกยังคงใช้ MI-17 และ KA-32 บินโปรยน้ำ เสริมด้วยกำลังภาคพื้นดิน พร้อมใช้โรงเรียนนายร้อย จปร. เป็นที่ตั้งฐานปฏิบัติการบิน

ตลอด 3 วันที่ผ่านมา สามารถดับไฟได้ใน 3 พื้นที่สำคัญ ได้แก่ บ้านวังรี บ้านเขาแหลม อ.เมือง และบริเวณเขาชะพลู รอยต่อระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กับโรงเรียนการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังควบคุมไฟไม่ให้กระจาย

ไฟป่าที่ จ.นครนายก แนวโน้มดีขึ้น ขณะที่กองทัพบกยังคงใช้ MI-17 และ KA-32 บินโปรยน้ำ เสริมด้วยกำลังภาคพื้นดิน พร้อมใช้โรงเรียนนายร้อย จปร. เป็นที่ตั้งฐานปฏิบัติการบิน

สำหรับพื้นที่ที่ไฟยังคงปะทุอยู่ ได้แก่ บนเขาสูงหลังโรงเรียนเตรียมทหาร และเขาชะพลูด้านหลังโรงเรียนการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ซึ่งได้มีการสำรวจจุดความร้อนและติดตามสถานการณ์ตลอด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับปฏิบัติการทางอากาศและการใช้รถบรรทุกน้ำจะให้ความสำคัญกับพื้นที่เกิดไฟป่าที่ใกล้กับชุมชน และบ้านเรือนประชาชนเป็นลำดับแรก ส่วนในพื้นที่หน่วยทหารโดยเฉพาะโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ใช้กำลังทหารเดินเท้าเข้าดับไฟเป็นหลัก

ไฟป่าที่ จ.นครนายก แนวโน้มดีขึ้น ขณะที่กองทัพบกยังคงใช้ MI-17 และ KA-32 บินโปรยน้ำ เสริมด้วยกำลังภาคพื้นดิน พร้อมใช้โรงเรียนนายร้อย จปร. เป็นที่ตั้งฐานปฏิบัติการบิน

ล่าสุดในวันนี้ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่านครนายก ได้ส่งกำลังเข้าปฏิบัติการดับไฟป่ามี 2 จุดคือ บริเวณเขาพระ เขาทุเรียน และพื้นที่หลังโรงเรียนเตรียมทหาร โดยมีแผนใช้เฮลิคอปเตอร์ ทั้ง 3 เครื่อง บินโปรยน้ำควบคู่ไปกับชุดปฏิบัติการภาคพื้นดิน คาดว่าสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้น หากไม่มีกระแสลมมาทำให้เกิดการปะทุใหม่ ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก

ไฟป่าที่ จ.นครนายก แนวโน้มดีขึ้น ขณะที่กองทัพบกยังคงใช้ MI-17 และ KA-32 บินโปรยน้ำ เสริมด้วยกำลังภาคพื้นดิน พร้อมใช้โรงเรียนนายร้อย จปร. เป็นที่ตั้งฐานปฏิบัติการบิน

มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว กำชับให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก เตรียมการสนับสนุนเพิ่มเติมโดยเฉพาะยุทโธปกรณ์และอากาศยาน หากได้รับการร้องขอ โดยกองทัพบกจะยังคงสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่ดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 

ส่วนที่มีการกล่าวหาว่า เฮลิคอปเตอร์บินดับไฟโปรยน้ำป้องกันเฉพาะพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของหน่วยราชการนั้น ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เหตุที่มีผู้พบเห็นเฮลิคอปเตอร์บินเข้ามาใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้มาเพื่อดับไฟแต่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นฐานปฏิบัติการบินที่เฮลิคอปเตอร์ต้องเข้ามาเติมเชื้อเพลิง ปรนนิบัติบำรุงอากาศยานเท่านั้น

ไฟป่าที่ จ.นครนายก แนวโน้มดีขึ้น ขณะที่กองทัพบกยังคงใช้ MI-17 และ KA-32 บินโปรยน้ำ เสริมด้วยกำลังภาคพื้นดิน พร้อมใช้โรงเรียนนายร้อย จปร. เป็นที่ตั้งฐานปฏิบัติการบิน

ขอยืนยันอีกครั้งว่า ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่านครนายก มีแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ในการนำเครื่องมือบรรเทาภัยจากทุกส่วนราชการที่นำมาสนับสนุนในภารกิจครั้งนี้ไว้เพื่อการดับไฟ และป้องกันพื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนประชาชนเป็นลำดับแรก