์MBK แจงเหตุ ผู้เช่าเดินประท้วง พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือ

25 ก.พ. 2563 เวลา 5:18 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

กรณีที่มีผู้ประกอบการร้านค้าซึ่งเป็นผู้เช่าภายในศูนย์การค้ามาบุญครองเซนเตอร์ (MBK Center) จำนวนกว่า 100 คน เดินประท้วงภายในศูนย์การค้า เพื่อขอลดค่าเช่าร้าน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดหนัก ถึงขั้นทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน ตลอดจนลูกค้าคนไทยลดลงอย่างอย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับเศรษฐกิจทั่วโลกที่กำลังทรุดตัว จึงทำให้ไม่มีคนมาเดินจับจ่ายใช้สอย

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ด้าน ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่าในเรื่องนี้ว่า ศูนย์การค้า MBK Center กำลังติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบและสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวม ภาคการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจ เพื่อดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าเช่า บริษัทฯ ได้พิจารณาปัจจัยผลกระทบโดยรอบด้านจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง และเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับร้านค้าผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุด โดยอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินมาตรการช่วยเหลือในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ในช่วงที่มีวิกฤตต่างๆ ที่ผ่านมา MBK Center ได้ยืนหยัดเคียงข้างและดำเนินมาตรการช่วยเหลือร้านค้าผู้เช่า ซึ่งเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันมาโดยตลอดให้สามารถผ่านช่วงเวลายากลำบากไปด้วยกัน ครั้งนี้ก็เช่นกัน ศูนย์ฯ และผู้เช่าจะร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะฝ่าฟันปัญหาครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด