ทีพีไอ โพลีน สั่งห้ามพนักงานเดินทางไปทุกประเทศ หากฝ่าฝืนขอให้ "ลาออก"

28 ก.พ. 2563 เวลา 6:19 น.

ทีพีไอ โพลีน ออกมาตรการเข้มบริษัทในเครือ สั่งห้ามเดินทางไปทุกประเทศในช่วงนี้ หากฝ่าฝืน ขอให้พนักงานยื่นใบลาออก สำหรับพนักงานที่เพิ่งเดินทางกลับมา ให้หยุดอยู่กับบ้านสังเกตอาการ 24 วัน โดยใช้การลาไม่รับค่าจ้าง

ช่วงที่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19  (COVID-19) หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โดยการสั่งห้ามให้ข้าราชการหรือพนักงานในเครือเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง

ล่าสุด มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2563 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาตรการ เรื่องข้อปฏิบัติในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เพื่อขอความร่วมมือให้พนักงานบริษัท และบริษัทในเครือ ปฏิบัติตามดังนี้

ขอให้งดการเดินทางไปต่างประเทศ(ทุกประเทศ) จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคจะควบคุมได้ หากพนักงานยืนยันจะเดินทางไปต่างประเทศ ขอให้พนักงานลาออกจากบริษัทฯ สำหรับพนักงานที่หลบเลี่ยง ปกปิด แจ้งข้อมูลเท็จ ฝ่าฝืนเดินทางไปต่างประเทศ ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในส่วนของผู้บริหารระดับสูง จะต้องไม่อนุมัติการเดินทางไปต่างประเทศของพนักงานในทุกกรณีด้วย หากละเลยการดำเนินการ จะถือเป็นความผิด บริษัทฯจะลงโทษตักเตือนด้วยวาจา

ส่วนมาตการในสถานที่ทำงานนั้น พนักงานที่เดินทางไปต่างประเทศก่อนหน้านี้ ให้พักอยู่ที่บ้านเพื่อสังเกตุอาการเป็นเวลา 24 วัน โดยใช้การลาไม่รับค่าจ้าง และหากพบว่า ป่วย จะต้องรีบพบแพทย์ตรวจรักษาและวินิจฉัย ยืนยัน รับรองว่าไม่เป็นเชื้อCOVID-19 และต้องหยุดพักรักษาตัวกว่าจะหาย ขณะที่สถานที่ทำงานจะฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในบริษัททุกๆสัปดาห์ในระยะ 1 เดือน เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด