บขส.แจ้งด่วนคืนตั๋วค่าโดยสาร ต้องกรอกข้อมูลให้ครบ พร้อมเร่งคืนเงินให้เร็วที่สุด

28 เม.ย. 2563 เวลา 8:02 น.

บขส. เผยความคืบหน้าการคืนตั๋วรถ บขส. ผ่านระบบออน์ไลน์ พบมีผู้โดยสารขอคืนตั๋วจำนวนมาก แนะผู้โดยสารกรอกข้อมูลพร้อมส่งหลักฐาน “บัตรประชาชน ตั๋วโดยสาร หรือสลิปการชำระเงิน” ให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็ว

คืนตั๋วโดยสาร บริษัท ขนส่ง หรือ บขส. แจ้งว่า ตามที่ บขส. ได้เพิ่มช่องทางคืนตั๋วโดยสาร และเลื่อนการเดินทาง ผ่านทางเว็บไซต์ transport.co.th ให้กับผู้โดยสารที่จองตั๋วโดยสารล่วงหน้าเดินทางในช่วงเดือนเมษายน 2563 (เฉพาะรถโดยสาร บขส.) ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา

ปรากฎว่ามีผู้โดยสารแจ้งความประสงค์คืนตั๋วโดยสารจำนวนมาก ซึ่ง บขส. อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพื่อโอนเงินคืนให้แก่ผู้โดยสารโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูล บขส. ขอความร่วมมือผู้โดยสาร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เช่น ผู้โดยสารที่กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ต้องแนบไฟล์บัตรประชาชน ตั๋วโดยสาร หรือสลิปการชำระเงิน และเลขบัญชีธนาคารที่แจ้งการโอนเงินต้องตรงกับชื่อผู้โดยสารที่ระบุไว้ในตั๋ว

กรณีใช้เลขบัญชีธนาคารไม่ตรงกับชื่อผู้โดยสาร ต้องมีหนังสือยินยอมแนบเป็นหลักฐาน รวมทั้งผู้โดยสารต้องกรอกเลขบัญชีให้ครบถ้วน กรณีผู้โดยสารที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการคืนเงิน ให้ตรวจสอบ E-mail ที่แจ้งไว้อีกครั้ง เนื่องจากข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้อาจผิดพลาด หรือเอกสารไม่ครบถ้วน

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่แจ้งความประสงค์ขอคืนตั๋ว บขส. จะตรวจสอบข้อมูลและคืนเงินค่าโดยสารเฉพาะส่วนต่างที่ผู้โดยสารได้ชำระเกิน 500 บาท จากวงเงินค่าโดยสารรถ บขส. ที่กรมบัญชีกลาง

ให้ไว้เท่านั้น

ส่วนการคืนตั๋วโดยสารและเลื่อนการเดินทางของ รถร่วมบริการฯ ขอให้ผู้โดยสารติดต่อกับบริษัทรถร่วมบริการฯ โดยตรง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด