อาบอบนวด จะเปิดได้เมื่อไหร่ เช็กสถานะ วิธีสแกนคิวอาร์โค้ด ลงทะเบียนไทยชนะ

25 มิ.ย. 2563 เวลา 5:30 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

อาบอบนวด จะเปิดได้เมื่อไหร่ เช็กสถานะ วิธีสแกนคิวอาร์โค้ด ลงทะเบียนไทยชนะ รวมเงื่อนไขการเข้าใช้บริการตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 คาดเป็นหนึ่งในธุรกิจที่อยู่ในแผนคลายล็อกเฟส 5 และอาจเริ่มผ่อนผันให้เปิดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ความคืบหน้าคลายล็อกเฟส 5 สถานประกอบกิจการ อาบอบนวด โรงน้ำชา ผับ บาร์ คาราโอเกะ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) ซึ่งข้อมูล อาบอบนวด เปิดเมื่อไหร่ อยู่ในความสนใจของประชาชน รวมถึงหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้ดังนี้

  • หมอนวดต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา (ยกเว้นขณะอาบน้ำ)
  • เว้นระยะห่างนั่ง - ยืน 1 เมตร (ยกเว้นตอนอาบน้ำ)
  • มีจุดบริการล้างมือ เจล แอลกอฮอล์ ไว้บริการเพียงพอ
  • ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ารับบริการ
  • ทำความสะอาดอ่างอาบน้ำ สุขา ทุกครั้งก่อนและหลังลูกค้าเข้ารับบริการ
  • ให้คำแนะนำลูกค้าก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
  • ผู้ใช้บริการอาบอบนวดต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ
  • มีการตรวจเชื้อโควิดพนักงาน - หมอนวด ก่อนให้บริการ
  • มีกล้องวงจรปิดในพื้นที่ร้าน เก็บบันทึกข้อมูลไว้ 1 เดือน