ตร. จัดสัมมนาต้านยาเสพติดดันขยาย "ชุมชนสีขาว" ทั่วกรุงเทพฯ

04 ก.ย. 2563 เวลา 8:07 น.

กมธ. ตำรวจ - บช.น. จัดสัมมนาต้านยาเสพติด ดัน”ชุมชนสีขาว”เขตดินแดง เล็งขยายผลทั่วกรุงเทพฯ

วันนี้ (4 ก.ย 63) นายนิโรธ สุนทรเลขา ประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย พล.ต.ท. ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. พ.ต.อ. ภูริส จินตรานันท์ ผู้กำกับการ สน. ห้วยขวาง พล.ต.ท.นพ. โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ (สบ8) โรงพยาบาลตำรวจ พ.ต.อ.นพ.สามารถ ม่วงศิริ นายสิทธิวัฒน์ ชีรวินิจ นายสุพจน์ พงศ์บุญคุ้มลาภ ประธาน กต.ตร. กรุงเทพฯ พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "ตำรวจกับประชาชนและปัญหายาเสพติด" ชุมชนสีขาว ต้านยาเสพติด จัดโดย คณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฏร ณ สหกรณ์เครดิตยูเนียนศูนย์กลางเทวา จำกัด เขตดินแดง กรุงเทพ

เวทีการสัมมนาได้เปิดรับฟังการชี้แจงข้อเท็จจริง ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปราม ปัญหายาเสพติด ภายในชุมชนจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนชุมชน

หลังจากนั้นทางกมธ. ตำรวจ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ ชุมชนแสนสุข ชอยประชาสงเคราะห์ 24 ถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง เพื่อมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลตำรวจ มาร่วมสนับสนุนโดยจะจัดบริการตรวจสุขภาพประชาชนเพิ่มคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในชุมชนอีกด้วย

น.ส.จิตภัสร์ รองประธานฯ กมธ. ตำรวจ กล่าวว่า งานในวันนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบปัญหา อุปสรรค ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในชุมชน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดให้แก่ เด็กและเยาวชนในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ทั้งนี้ โครงการ “ชุมชนสีขาว” จะจัดขึ้นต่อเนื่อง โดยวันที่ 11 ก.ย นี้ ณ โรงเรียนปลูกจิต ชุมชนบ่อนไก่ เขตลุมพินี และวันที่ 14 ก.ย ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เขตบางขุนเทียน อีกทั้งยังจะต่อยอดโครงการไปยังสื่อโซเชี่ยลมีเดีย ผ่านทวิตเตอร์ที่เข้าถึงกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ ในการสร้างเครือข่ายนักสืบสีขาวอีกด้วย

ด้านพล.ต.ต.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนในชุมชน ที่ให้ความสำคัญ ใส่ใจในปัญหายาเสพติด ที่เป็นวาระแห่งชาติ โดยในวันนี้จะมาร่วมรับฟังปัญหา เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณากำหนดแนวทางในการช่วยเหลือ และให้คำมั่นว่าจะแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด

นางเพทาย ปทุมจันทรัตน์ ประธานชุมชนแสนสุข ในนามของชาวดินแดง กล่าวว่า ขอขอบคุณกมธ. ตำรวจ และบช.น. ที่เข้ามาจัดโครงการดังกล่าว โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดในชุมชน ซึ่งเริ่มจากเฮโรอีน และลุกลามไปสู่ปัญหาการติดเชื้อในโรคต่างๆ รวมไปถึงปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร แต่ในปัจจุบันทางชุมชนได้สร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหากับประธานชุมชนทั้ง 17 ในเขต ทำงานร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงคือ วัยรุ่น นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ช่วยดูแลความสงบเรียบร้อย ในการเดินเวรยาม สอดส่อง ดูแล พร้อมด้วยอาสาสมัคร นักชุมชนบำบัด ทำให้ปัญหายาเสพติดได้ลดลง จนสามารถกลับมาเป็นชุมชนแสนสุขในวันนี้ได้

 

กมธ. ตำรวจ - บช.น. จัดสัมมนาต้านยาเสพติด ดัน”ชุมชนสีขาว”เขตดินแดง เล็งขยายผลทั่วกรุงเทพฯ

 

กมธ. ตำรวจ - บช.น. จัดสัมมนาต้านยาเสพติด ดัน”ชุมชนสีขาว”เขตดินแดง เล็งขยายผลทั่วกรุงเทพฯ

 

กมธ. ตำรวจ - บช.น. จัดสัมมนาต้านยาเสพติด ดัน”ชุมชนสีขาว”เขตดินแดง เล็งขยายผลทั่วกรุงเทพฯ

 

กมธ. ตำรวจ - บช.น. จัดสัมมนาต้านยาเสพติด ดัน”ชุมชนสีขาว”เขตดินแดง เล็งขยายผลทั่วกรุงเทพฯ

 

กมธ. ตำรวจ - บช.น. จัดสัมมนาต้านยาเสพติด ดัน”ชุมชนสีขาว”เขตดินแดง เล็งขยายผลทั่วกรุงเทพฯ

 

กมธ. ตำรวจ - บช.น. จัดสัมมนาต้านยาเสพติด ดัน”ชุมชนสีขาว”เขตดินแดง เล็งขยายผลทั่วกรุงเทพฯ

 

กมธ. ตำรวจ - บช.น. จัดสัมมนาต้านยาเสพติด ดัน”ชุมชนสีขาว”เขตดินแดง เล็งขยายผลทั่วกรุงเทพฯ

 

กมธ. ตำรวจ - บช.น. จัดสัมมนาต้านยาเสพติด ดัน”ชุมชนสีขาว”เขตดินแดง เล็งขยายผลทั่วกรุงเทพฯ