บขส. พร้อมรับประชาชนเดินทางกลับ กทม. หลังวันหยุดยาว

07 ก.ย. 2563 เวลา 4:37 น.

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กำชับนายสถานีเดินรถทั่วประเทศ เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับจากภูมิลำเนาเข้ากรุงเทพฯ ในช่วงวันหยุดยาวชดเชยเทศกาลสงกรานต์

นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์  บขส. ได้จัดรถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม , รถตู้) รองรับผู้โดยสารในเที่ยวไป จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร , เอกมัย ,บรมราชชนนี) จำนวน 4,269 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร จำนวน 58,542 คน ส่วนเที่ยวกลับ บขส. ได้จัดรถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม , รถตู้)  จำนวน 4,560 เที่ยว รองรับผู้โดยสารเดินทางเข้ากรุงเทพฯ จำนวน 51,624 คน

 

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กำชับนายสถานีเดินรถทั่วประเทศ เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับจากภูมิลำเนาเข้ากรุงเทพฯ ในช่วงวันหยุดยาวชดเชยเทศกาลสงกรานต์ นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพฯ บขส. ได้สั่งการไปยังนายสถานีเดินรถทุกแห่ง เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2563 เช่น การจัดรถโดยสารให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ตรวจเช็คสภาพรถโดยสารและพนักงานขับรถ ให้พร้อมก่อนให้บริการ รวมถึงขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย ตลอดการเดินทางและลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ เพื่อเช็คอิน-เช็คเอาท์ ทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ หรือเข้าใช้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

นอกจากนี้ได้ประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก) จัดรถโดยสารให้บริการประชาชน ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2563 เช่น เส้นทางสถานีขนส่งหมอชิต 2-บีทีเอส, สถานีขนส่งหมอชิต 2-พระราม 2 เป็นต้น และประสานงานไปยังศูนย์วิทยุแท๊กซี่ จส. 100 และสวพ.91 ช่วยประชาสัมพันธ์ให้รถแท๊กซี่เข้ามารับ-ส่ง ผู้โดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกและระบายผู้โดยสารออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารในบริเวณขาเข้า โดยเฉพาะช่วงเวลาเช้าของทุกวันด้วย ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถจองตั๋วออนไลน์ล่วงหน้า 90 วัน ผ่านเว็บไซต์ www.transport.co.th หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋ว ของ บขส.

 

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กำชับนายสถานีเดินรถทั่วประเทศ เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับจากภูมิลำเนาเข้ากรุงเทพฯ ในช่วงวันหยุดยาวชดเชยเทศกาลสงกรานต์