ม็อบแท็กซี่ ชุมนุมหน้าทำเนียบฯ ยื่น 6 ข้อเรียกร้องถึงรัฐบาล

08 ก.ย. 2563 เวลา 4:56 น.

“ม็อบแท็กซี่” จากหลายสหกรณ์ ชุมนุมด้านหน้าทำเนียบฯ เพื่อยื่น 6ข้อเรียกร้องถึงรัฐบาล

กลุ่มคนขับแท็กซี่ ร่วมกับ สหกรณ์แท็กซี่ ทั่วประเทศไทยกว่า500 คน รวมกลุ่มประท้วง ที่ด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับด้านในทำเนียบรัฐบาล มีการประชุมคณะรัฐมนตรี

โดยเรื่องที่กลุ่มแท็กซี่จะเรียกร้องมี6ข้อ ดังนี้

1.ให้ยกเลิกร่างกฎหมายแก้พรบ.รถยนต์พ.ศ. 2522 อนุญาตรถยนต์ส่วนบุคคล (รถยนต์และรถจักรยานยนต์ป้ายดำ) รับจ้างผ่านแอพพลิเคชั่นหรือระบบอื่นใด

2. ให้ยกร่างกฎหมายรถยนต์รับจ้างสาธารณะ(แท็กซี่)แก้พรบ.พ.ศ. 2522 ให้ขยายอายุรถยนต์รับจ้างสาธารณะจากเดิม9ปีให้ขยายอายุ 12 ปี ตลอดไป

3.ให้ทบทวนประกาศกรมการขนส่งทางบกบังคับให้รถยนต์รับจ้างสาธารณะแท็กซี่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ GPS TAXIOK ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้กับผู้ประกอบการรถยนต์รับจ้างสาธารณะจากการออกกฏหมายบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกาย 2560 ที่ผ่านมาแล้ว ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้จากแอพพลิเคชั่น TAXIOKของกรมการขนส่งทางบก

4. ขอให้ทบทวนต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการแท็กซี่ที่ต้องแบกรับสูงขึ้นเช่นค่าก๊าซNGV.ควรให้คงที่ราคาไม่เกินกก./หรือต่อลิตรละ 10 บาท

5. ค่าดอกเบี้ยรถแท็กซี่ ควรให้ไฟแนนซ์ให้ความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการแท็กซี่ดอกเบี้ยไม่ควรเกิน 5% ต่อปีเทียบเท่ากับรถยนต์ทั่วไป

6.ประกันรถยนต์รับจ้างสาธารณะแท็กซี่ประเภท3+พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัย ควรให้ปรับลดลงมาให้เทียบเท่ากับรถยนต์ทั่วไป เนื่องจากปัจจุบันราคาจ่ายค่าประกันรถยนต์รับจ้างแท็กซี่+พรบ.ชั้น3 สูงถึง 17,000 บาท ต่อปี ส่งผลให้ผู้ประกอบการแท็กซี่มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น และไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประกอบอาชีพแท็กซี่

“ม็อบแท็กซี่” จากหลายสหกรณ์ ชุมนุมด้านหน้าทำเนียบฯ เพื่อยื่น 6ข้อเรียกร้องถึงรัฐบาล

“ม็อบแท็กซี่” จากหลายสหกรณ์ ชุมนุมด้านหน้าทำเนียบฯ เพื่อยื่น 6ข้อเรียกร้องถึงรัฐบาล