Breaking News : ศบค.เห็นชอบต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 45วัน ถึงสิ้นเดือนก.พ.

04 ม.ค. 2564 เวลา 10:08 น.

Breaking News : ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เห็นชอบต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 45 วัน ถึงสิ้นเดือน ก.พ.64 คุมระบาดโควิด-19 ชงครม.พรุ่งนี้

วันที่ 4 ม.ค.64 รายงานข่าวจากที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ หรือ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีมติเห็นชอบขยายการประกาศใช้ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่กำลังจะครบกำหนดในวันที่ 15 ม.ค.นี้ ไปจนถึงสิ้นเดือน ก.พ.64 นี้

ทั้งนี้รายงานข่าวระบุด้วยว่า การต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ครั้งนี้ของศบค. แตกต่างจากทุกครั้ง ซึ่งปกติมีการพิจารณาขยายออกไป 1 เดือนเท่านั้น แต่การต่อรอบนี้ขยายอีก 45 วัน เพื่อให้ครอบคลุมเดือนก.พ.

 

โดยขั้นตอนต่อจากนี้ ศบค. โดยสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในวันพรุ่งนี้ (5ม.ค.64) เพื่อให้ครม.รับทราบ และเผยแพร่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป