หมอ "ศิริราช" ติดโควิด 2 ราย รับเชื้อจากภายนอก โดยไม่รู้ตัว

08 เม.ย. 2564 เวลา 11:26 น. 2

หมอ "ศิริราช" ติดโควิด 2 ราย รับเชื้อจากภายนอก โดยไม่รู้ตัว ขณะนี้มีความจำเป็นลดการให้บริการผู้ป่วยลง เนื่องจากบุคลากรบางส่วนต้องกักตัว

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.64 รศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช เปิดเผยว่า “แพทย์ประจำบ้าน รพ.ศิริราช สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด 1 ราย และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ติดโรคโควิด-19 1 ราย รวม 2 ราย

เบื้องต้นจากการสอบสวนโรคทราบว่าติดเชื้อจากภายนอกโรงพยาบาลโดยไม่รู้ตัว และได้เข้ามาตรวจหาโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564  และพบว่ามีการติดเชื้อทั้ง 2 รายดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้ดำเนินการการตรวจสอบคัดกรองกลุ่มบุคลากรและผู้ป่วยที่เข้าข่ายสัมผัสใกลัชิดกับแพทย์ทั้ง 2 รายดังกล่าว และได้ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

- รับแพทย์ที่ติดเชื้อทั้ง 2 ราย เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทันที ในวันที่ 8 เมษายน 2564

- ตรวจคัดกรอง NP swab กลุ่มบุคลากรที่เข้าข่ายความเสี่ยงสูงและปานกลาง และให้หยุดการปฏิบัติงานและกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

- ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง (ใกล้ชิดกับแพทย์ทั้ง 2 ราย) กรณีที่ยังเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราชจัดให้อยู่ในห้องผู้ป่วยแยกโรค กรณีที่เป็นผู้ป่วยนอกทางโรงพยาบาลจะติดต่อ เพื่อให้เข้ารับการคัดกรองหาเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 ที่โรงพยาบาลต่อไป

- ให้บุคลากรที่สัมผัสใกล้ชิดแพทย์ที่ติดเชื้อทั้ง 2 ราย รายงานตัวที่ Staff Center โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยง

จากกรณีดังกล่าว ทำให้ โรงพยาบาลศิริราช ต้องยกระดับมาตรการการควบคุมโรคติดเชื้อที่โรงพยาบาลได้ดำเนินการมาแล้วให้เข้มข้นยิ่งขึ้น เนื่องจากบุคลากรมีโอกาสได้รับเชื้อโควิด-19 จากภายนอก แล้วนำกลับเข้ามาแพร่เชื้อแก่บุคลากรและผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล ดังนี้

1. จัดให้มีการสลับการทำงานของเจ้าหน้าที่ออกเป็น 2 ทีม

2. ให้บุคลากรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังบริเวณพื้นที่เสี่ยง และหากมีอาการหรือความเสี่ยงให้รายงานตัวที่ Staff Center ทันที

ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลศิริราช จึงมีความจำเป็นลดการให้บริการผู้ป่วยลง เนื่องจากบุคลากรบางส่วนต้องกักตัว และเพื่อสงวนบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็น  โดยจะลดการบริการห้องผ่าตัดลง 50% สำหรับผู้ป่วยนอกขอความร่วมมือเลื่อนการเข้ารับบริการ หรือใช้บริการผ่านแพทย์ออนไลน์ (Siriraj Connect Application) แต่ยังคงให้บริการเฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรืออาการไม่คงที่

อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลศิริราช ยังคงมาตรฐานระดับสูงในการรักษา ป้องกัน และควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 รวมทั้งเป็นที่รับปรึกษาให้กับสถานบริการทางการแพทย์อื่น ๆ จึงขอให้ผู้มารับบริการและญาติ รวมทั้งประชาชนทั่วไปมีความมั่นใจในมาตรฐานการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาสศิริราช

ในการนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและญาติ รวมถึงผู้เข้ามาติตต่อในโรงพยาบาลศิริราช ชอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล

- งดการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย ในกรณีต้องเฝ้าไข้ ขอให้ผู้มาเฝ้าไข้ สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

• ด่วน รพ.รามาธิบดี ประกาศพบบุคลากรการแพทย์ติดโควิด 5 ราย

• กิตติชัย เรืองสวัสติ์ ส.ส.แปดริ้ว พรรคภูมิใจไทย ติดโควิด

• โควิด-19 ทำตำรวจติดเชื้อ 42 ราย นครบาลครองแชมป์สูงสุด

• เชียงใหม่ป่วน พบติดโควิด 36 ราย แนะคนไปเที่ยว 6 ร้านดังตรวจหาเชื้อด่วน

• โฆษกศาลฯ แจง ข้าราชการนนท์ติดโควิด ปกปิดข้อมูล ล่าสุดให้ทำไทม์ไลน์แล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด