เนชั่น แจง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19

12 เม.ย. 2564 เวลา 13:26 น.

บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แจง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

ตามที่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  จำกัด (มหาชน) ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 แจ้งให้ทราบว่า มีพนักงานของบริษัทจำนวน 2 คน จากแผนกกิจกรรมพิเศษ (Event) และ SPRiNG ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

ซึ่งพนักงานทั้ง 2 มีสำนักงานที่ชั้น 6 และ ชั้น 7 ของอาคารสำนักงาน 11 ชั้น บริษัทได้ดำเนินการฉีดพ่นยาทั้งอาคาร ตั้งแต่คืนวันที่ 8 เมษายน และได้ปิดสำนักงาน ชั้น 6 และ 7 เพื่อทำความสะอาด แล้วนั้น 

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563 อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพอนามัย และให้พนักงานส่วนอื่นๆ คลายความวิตกเรื่องการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอแจ้งเพิ่มเติมเรื่องมาตรการต่างๆ ดังนี้

หน้ากากอนามัย

1)  บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การระบาดรอบแรก ดังนี้

1.1 ตรวจวัดอุณภูมิพนักงาน และผู้มาติดต่อก่อนเข้าอาคาร หากมีอุณหภูมิเกิน 37.5  องศา จะไม่อนุญาตให้เข้าอาคาร

1.2 มีเจลแอลกอฮอล์ใหบริการ ณ จุดวัดไข้ และ ตามจุดต่างๆ ทุกชั้น ทั่วบริษัท 

1.3 ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ด้วยแอลกอฮอล์อยู่เสมอทุกชั่วโมง เช่น  ลิฟท์ ห้องน้ำ ลูกบิดประตู ราวบันได เป็นต้น 

1.4 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งอาคาร ทุกคืนวันเสาร์ อย่างต่อเนื่อง 

1.5 สำหรับ Studio ทุกห้อง บริษัทฯ ดำเนินการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังจบการออกอากาศ ทุกรายการ 

2) บริษัทฯ ปิดสำนักงานชั้น 6 และ 7 ต่อเนื่อง จำนวน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-22 เมษายน 2564 

3) พนักงานที่ปฏิบัติงานในชั้น 6 และ 7 ให้ work from home กักตัวอยู่บ้านสังเกตอาการ (Self  – Quarantine) 14 วันตามประกาศของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 9-22 เมษายน 2564 

หน้ากากอนามัย

4) ติดประกาศก่อนเข้าสำนักงานทุกชั้น กำชับให้พนักงานใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะปฏิบัติงานในอาคาร

5) พนักงานต้อนรับประชาสัมพันธ์ มีการติดตั้งฉากป้องกัน จากผู้มาติดต่อ 

6) กำชับหัวหน้างานทุกแผนกให้ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด หากพบผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดมีอาการไข้ ไอ หรือมีความเสี่ยงจากการพบหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อฯ ให้มีอำนาจในการสั่งให้พนักงานคนนั้น work from home กักตัวอยู่บ้านดูอาการเป็นเวลา 14 วัน ตามประกาศของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข

จากมาตรการดังกล่าวที่บริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานของพนักงานภายในอาคารมีความปลอดภัย มั่นใจได้ 

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ตระหนักดีว่า ยังมีพนักงานจำนวนมากที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ และยังมีความกังวลเรื่องการติดเชื้อฯ ประสงค์จะเข้าทำาการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ บริษัทฯ ขอแจงว่าขณะนี้บริษัทฯ กำลังดำเนินการประสานงานเพื่อขอรถตรวจนิรภัยพระราชทาน เพื่อตรวจคัดกรองพนักงานที่ปฏิบัติงานและมีความสุ่มเสี่ยงในการสัมผัสกลุ่มเสี่ยง อีกทั้งบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคไวรัส โคโรนา 2019 เพื่อนำมาฉีดเป็นสวัสดิการให้พนักงานโดยเร็ว 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด