โควิดวันนี้ ชลบุรีพบยอดผู้ป่วยเพิ่ม 101 ราย โยงคลัสเตอร์สถานบันเทิง

13 เม.ย. 2564 เวลา 0:36 น.

โควิดวันนี้ ชลบุรีพบยอดผู้ป่วยเพิ่ม 101 ราย ส่วนใหญ่มาจากคลัสเตอร์สถานบันเทิง รวมสะสมระลอกใหม่ 611 ราย ขอความร่วมมือประชาชนชาวชลบุรีในการควบคุมป้องกันโรค เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล

จากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลัสเตอร์สถานบันเทิง ที่กระจายไปในหลายจังหวัด ล่าสุดวันที่ 13 เมษายน 2564 ทางเพจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี ได้รายงานสถานการณ์ของการะบาดโควิดวันนี้ว่ามีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ 101 ราย

1. เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 cluster Flintstone 7 ราย (ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 132 ราย)

2. ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากสถานบันเทิงอื่นๆ รายละเอียดดังนี้

2.1 Cetus พัทยา จำนวน 6 ราย

2.2 Friend Zone ระยอง จำนวน 8 ราย

2.3 The Box 69 พัทยา จำนวน 6 ราย

2.4 The Class 99 จำนวน 1 ราย

2.5 Top One รัชดา กทม. จำนวน 1 ราย

2.6 Voice Bar ศรีราชา จำนวน 2 คน

2.7 สถานบันเทิงใน กทม. จำนวน 2 ราย

2.9 ผู้สัมผัสผู้ป่วยที่ไปเที่ยว Symphony ศรีราชา จำนวน 2 ราย

2.10 ผู้สัมผัสผู้ป่วยที่ไปเที่ยว Infinity ศรีราชา จำนวน 2 ราย

3. ผู้สัมผัสและบุคคลในครอบครัวผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 4 ราย

4. ไปเที่ยวงานมอเตอร์โชว์จำนวน 1 ราย

5 จากต่างจังหวัดเข้ามารักษาชลบุรี 11 ราย

5.1 กทม 2 ราย

5.2 อ ปลวกแดง จ ระยอง 9 ราย

6 อยู่ระหว่างสอบสวนโรคจำนวน 48 รายราย

วันนี้มีการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 499 ราย และค้นหาเชิงรุกอีกจำนวน 1,792 ราย (อยู่ระหว่างการรอผลตรวจ)

ขณะนี้มีการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 จากสถานบันเทิงใน กทม. และแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว ในจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งการระบาดสู่สถานบันเทิงในจังหวัดชลบุรี และแพร่เชื้อไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด การระบาดใขเขต อ เมือง เริ่มชลอตัวและมีแนวโน้มลดลง แต่อำเภอบางระมุงมีผู้ติดเชื้อมากขึ้นจากการค้นหาเขิงรุกพนักงานและผู้ไปเที่ยวสถานบันเทิง แม้การระบาดยังไม่ได้กระจายเชื้อออกไปในหลายทอด เนื่องจากได้รับความร่วมมือในการมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากการค้นหาผู้สัมผัส และการค้นหาเชิงรุกในสถานที่เสี่ยง ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากประชาขนทุกภาคส่วน ในการควบคุมป้องกันโรค เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล เคร่งครัดในมาตรการตามหลักเกณฑ์ กรณีมีกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก

จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป

โควิดวันนี้ ชลบุรีพบยอดผู้ป่วยเพิ่ม 101 ราย โยงคลัสเตอร์สถานบันเทิง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด