แห่ผ้าอังสะ ห่มพระพุทธไสยาสน์

13 เม.ย. 2564 เวลา 12:30 น.

เนื่องในวันสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายน ของทุกปี ชาวบ้านตำบล ควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 สวมหน้ากาอนามัย และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ อสม. ที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 ทั้งการวัดอุณหภูมิร่างกาย และบริการเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ

สงกรานต์ หลังเนื่องในวันสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายน ของทุกปี ชาวบ้านตำบล ควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 สวมหน้ากาอนามัย และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ อสม. ที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 ทั้งการวัดอุณหภูมิร่างกาย และบริการเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ

ตักบาตรเสร็จแล้ว ชาวบ้านก็ร่วมกันแห่ผ้าอังสะ ขึ้นไปยังภูเขาของวัดควนนอก ก่อนจะวนรอบ องค์พระเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ อายุหลายร้อยปี ซึ่งตามประวัติเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นโดยชาวบ้านตำบลควนในอดีต ที่นำข้าวของทรัพย์สินมีค่าของตัวเอง เดินทางไปร่วมสร้างพระบรมธาตุเจดีย์  ที่วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ปรากฏว่าเมื่อเดินทางไปถึง การสร้างพระบรมธาตุเจดีย์เสร็จสิ้นแล้ว จึงพากันนำสิ่งของและทรัพย์สินทีค่ากลับมาสร้างเจดีย์ไว้บนภูเขาวัดควนนอก ซึ่งด้านบนประด้วยด้วยถ้วยชามลายครามโบราณ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเจดีย์ไว้บนยอดเขาด้วยความลำบาก และแสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา

จากนั้นชาวบ้านร่วมกันแห่ผ้าอังสะไปห่มองค์พระพุทธไสยาสน์ หรือชาวบ้านเรียกว่า พระบรรทม เป็นพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ ความยาว ตั้งแต่พระเศียรจดฝ่าพระบาท 18.20 เมตร และห่มผ้าอังสะ พระพุทธรูปที่ล้อมรอบ พระพุทธไสยาสน์ 3 ทิศ จำนวน 32 องค์ โดยชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2475 เพื่อเป็นปูชนียวัตถุ ระลึกถึงการปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน ที่สร้างให้ บุตรหลานได้เห็นถึงพลังความศรัทธาและความสามัคคีในการนำวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ขึ้นไปสร้างไว้ภูเขาด้วยความยากลำบาก

 

และยังได้นำผ้าสีแดงขนาดใหญ่ ไปนุ่งให้กับพ่อแก่ยักษ์ รูปปั้นยักษ์ถือกระบองขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นนับร้อยปีอยู่บนภูเขาลูกดังกล่าว เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจชาวบ้านให้ พ่อแก่ยักษ์ได้ปกปักษ์รักษาหมู่บ้าน

 

 

นางกรรณิกา เทพรักษ์ และ นางละไม ทองบุญ ตัวแทนชาวบ้าน เผยว่า ประเพณีการแห่ผ้าขึ้นห่มพระบรรทม เป็นประเพณีโบราณ เพื่อสืบสวนวัฒนธรรมและประเพณีให้คงอยู่และให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป ซึ่งวัดควนนอก มีโบราณสถานหลายอย่าง เช่น องค์พระเจดีย์ พระพุทธไสยาสน์ รอยพระพุทธบาทจำลอง รูปปั้นพ่อแก่ยักษ์ที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมมาขอพระให้ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องงานและการใช้ชีวิต รวมทั้งอุโบสถโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว ซึ่งขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวชมโบราณสถานที่วัดควนนอก และที่วัดควนใน ซึ่งอยู่ติดกันก็มีกุฏิเจ้าอาวาสอายุมากกว่า 100 ปี ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วเช่นกัน  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด