กีฬา

ลูกแม่โดมห้ามพลาด! “นิติศาสตร์ มธ.” จัดเดิน-วิ่งการกุศล “TU Law Run”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “TU Law Run วิ่งรอรัน นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์” ใน วันที่10 มีนาคม 2562 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ใน หมู่พี่น้องชาวนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และร่วมสมทบทุนให้กองทุนนิติธรรมพัฒน์ของคณะ นิติศาสตร์

ศาสตราจารย์อุดม รัฐอมฤต คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เตรียมจัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล ประจำปี 2562 ในชื่อ “TU Law Run วิ่งรอรัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์” เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันรวมถึงคณาจารย์และเพื่อพบปะสงัสรรค์และทำกิจกรรมสาธารณะร่วมกันทั้งยังเป็นการ รณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงประโยชน์จากการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ด้าน นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ ประธานการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “TU Law Run วิ่งรอรัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์” กล่าวว่า กิจกรรมนี้จะจัดขึนในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทฮาล์ฟ มาราธอน 21.10 กม. ประเภทมินิมาราธอน 10 กม. และประเภท 5 กม. โดยจะยึดหลักมาตรฐานการจัดงานระดับสากล ทั้งในด้านเทคนิคการจัดการ การเตรียมการและอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่จัดงาน ตลอดจนการจัดสรรเหรียญรางวัลและของที่ระลึก เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้มีความภาคภูมิใจ ร่วมกันที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการกศุลครั้งนี้ เนื่องจากรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจะ มอบให้กบักองทุนนิติธรรมพัฒน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เพื่อใช้สนบัสนุนกิจกรรมของ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในอนาคต

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

สำหรับผู้สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2561 จนถึง 21 กุมภาพันธ์ 2562 ทางระบบรับสมัครออนไลน์หรือสมัครด้วยตนเองที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รวมถึงสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/TULawRun/