เลือกตั้ง 62 : นักการเมืองรุมตี "นายกฯ" หลักฐานเอาผิดในเฟซบุ๊กชัด !!!

01 มี.ค. 2562 เวลา 2:57 น.

สมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ และเอ็นจีโอ ตั้งคำถามหาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแล้วจะเรียกว่าอะไร พร้อมยกคำวินิจฉัยของศาลในคดีเก่ามาเทียบเคียงด้วย

จากกรณี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคุณสมบัติของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหัวหน้า คสช. จะถือว่าขัดต่อการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98(15) หรือไม่โดย นายวิษณุ ระบุว่าหัวหน้า คสช. ไม่ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามนิยาม ม.98(15) ของรัฐธรรมนูญ เพราะผู้ที่รับเงินเดือนของรัฐไม่ใช่ทุกคนจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตราดังกล่าว

สมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ และเอ็นจีโอ ตั้งคำถามหาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแล้วจะเรียกว่าอะไร พร้อมยกคำวินิจฉัยของศาลในคดีเก่ามาเทียบเคียงด้วย

ล่าสุด ! นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ “บก.ลายจุด” ได้โพสต์ทวิตเตอร์ โดยระบุว่า ข้อความพร้อมภาพ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในชุดข้าราชการ พร้อมตั้งคำถามว่า เครื่องแต่งกายนี้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่

สมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ และเอ็นจีโอ ตั้งคำถามหาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแล้วจะเรียกว่าอะไร พร้อมยกคำวินิจฉัยของศาลในคดีเก่ามาเทียบเคียงด้วย

ด้าน นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ กล่าวว่าเมื่อปี 2543 กกต. เคยขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐมาแล้ว ซึ่งศาลวินิจฉัยไว้ส่วนหนึ่งว่า ตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ดังนั้นตำแหน่งหัวหน้า คสช. จึงอาจเทียบเคียงกับตำแหน่งผู้พิพากษาสมบท เนื่องจากหัวหน้า คสช. ได้รับเงินเดือน 75,590 บาท เป็นเงินอัตราเดียวกับประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อีกทั้งได้เงินเพิ่มอีก 50,000 บาท ถ้าเป็นไปตามนั้นหากไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ถือว่ารับเงินเกิน 3,000 บาทหรือไม่ ดังนั้นหากจะอธิบายความว่า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จะอธิบายได้อย่างไร

สมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ และเอ็นจีโอ ตั้งคำถามหาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแล้วจะเรียกว่าอะไร พร้อมยกคำวินิจฉัยของศาลในคดีเก่ามาเทียบเคียงด้วย

นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชัน โพสต์ข้อความระบุว่า ขอเตือน กกต. ด้วยความหวังดี หากรับรองว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ขาดคุณสมบัติในการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี กกต. อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157

สมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ และเอ็นจีโอ ตั้งคำถามหาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแล้วจะเรียกว่าอะไร พร้อมยกคำวินิจฉัยของศาลในคดีเก่ามาเทียบเคียงด้วย

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 4 ว่าด้วยคำนิยาม "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ "เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลบรรดาซึ่งมีกฎหมายกำหนดให้ใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองที่จัดตั้งขึ้นในระบบราชการ หรือกิจการอื่นของรัฐด้วย" สมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ และเอ็นจีโอ ตั้งคำถามหาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแล้วจะเรียกว่าอะไร พร้อมยกคำวินิจฉัยของศาลในคดีเก่ามาเทียบเคียงด้วย

ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้า คสช. เป็นผู้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ซึ่งมีบัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาล ตามมาตรา 265 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งให้อำนาจและหน้าที่แก่หัวหน้าคสช. ได้ใช้อำนาจทางปกครอง (อำนาจรัฐ) ทำการสั่งระงับการปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กรณีหม่อมราชวงค์สุขุมพันธ์) ปลดกรรมการการเลือกตั้ง (กรณี นายสมชัย ศรีสุทธิยากร) และมีคำสั่งหัวหน้า คสช. แต่งตั้ง โยกย้าย พักราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกจำนวนมาก เมื่อเป็นเช่นนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่ต้องสงสัย

สมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ และเอ็นจีโอ ตั้งคำถามหาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแล้วจะเรียกว่าอะไร พร้อมยกคำวินิจฉัยของศาลในคดีเก่ามาเทียบเคียงด้วย