“สวนสุนันทา” แจงฟังนโยบายพรรคซ่อมหน่วยกิต การตัดสินใจเป็นของนศ.

08 มี.ค. 2562 เวลา 2:24 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

จากกรณีที่เฟซบุ๊กเพจ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โพสต์ประกาศกิจกรรมซ่อมหน่วยกิต โดยให้นักศึกษาร่วมรับฟังนโยบายของพรรคการเมืองหนึ่ง จะได้รับ 6 หน่วยกิตบังคับ ในวันที่ 8 มี.ค. เวลา 11.30-15.00 น. พร้อมระบุว่าไม่อนุญาตให้เข้าสายใดๆ ทั้งสิ้น ก่อนโพสต์ดังกล่าวจะถูกลบออกไป

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ล่าสุด ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ได้ออกชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัย ระบุว่าจากการณีดังกล่าว การเปิดพื้นที่ให้มีการเสนอนโยบายของพรรคการเมืองนั้น มีความมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัยจากนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดกว้างให้ทุกพรรคการเมืองนำเสนอแนวนโยบายได้อย่างเสมอภาคเเละเท่าเทียมกัน

ส่วนการตัดสินใจนั้นเป็นเอกสิทธิ์ส่วนบุคคล ขอยืนยันว่า มหาวิทยาลัย ดำเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ที่ผ่านมาก็เปิดพื้นที่ให้ทุกพรรคอยู่เเล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่ได้มีการบังคับนักศึกษา โดยเอาหน่วยชั่วโมงหน่วยกิจกรรมมาเป็นข้ออ้างแต่อย่างใด จึงขอชี้เเจงมาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องโดยทั่วกัน

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th