เลือกตั้ง 62 : กกต. ประสานบัวแก้ว ขยายเวลาเลือกตั้งในมาเลย์ หลังคนแห่ใช้สิทธิจนล้น

09 มี.ค. 2562 เวลา 9:00 น.

กกต. ประสานกระทรวงการต่างประเทศ สั่งสถานทูตไทยในมาเลเซียขยายเวลาลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร เพิ่มอีก 1 วัน แก้ปัญหาคนรอใช้สิทธิจนล้นสถานทูต

วันนี้ 9 มี.ค.62 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรที่ประเทศสิงคโปร์ว่า การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดย เปิดให้ลงคะแนน 2 วัน คือในวันที่ 9-10. มี.ค. ตั้งแต่เวลา 8.00 - 21.00 น. สำหรับปัญหาการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียในวันนี้ กรณีกำหนดวันลงคะแนนวันนี้เพียงวันเดียว จนส่งผลให้ผู้ขอลงทะเบียน จำนวน 4,139 คน มารอใช้สิทธิพร้อมกันจนล้นสถานเอกอัครราชทูต เนื่องจากมีคูหาลงคะแนนเพียง 3 คูหา นั้น

กกต. ประสานกระทรวงการต่างประเทศ สั่งสถานทูตไทยในมาเลเซียขยายเวลาลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร เพิ่มอีก 1 วัน แก้ปัญหาคนรอใช้สิทธิจนล้นสถานทูต

ล่าสุด กกต. ได้ประสาน ไปยังกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูต ดำเนินการแก้ปัญหาแล้ว โดยสถานทูตฯได้ออกประกาศขยายเวลาการลงคะแนนในวันนี้ ออกไปไม่มีกำหนดจนกว่าผู้มารอใช้สิทธิ์จะได้ลงคะแนนกันครบทุกคน รวมทั้งจะเปิดให้ลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งวันในพรุ่งนี้ (10 มี.ค.) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประกาศขออภัยในความไม่สะดวก

กกต. ประสานกระทรวงการต่างประเทศ สั่งสถานทูตไทยในมาเลเซียขยายเวลาลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร เพิ่มอีก 1 วัน แก้ปัญหาคนรอใช้สิทธิจนล้นสถานทูต

ขณะที่หน้าเฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur ได้มีการแจ้งอัพเดทเรื่องการใช้สิทธิเลือกตั้งให้ประชาชนรับทราบ โดยมีข้อความว่า

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอ update สถานะการจัดให้ผู้ใช้สิทธิลงคะแนนล่าสุด ดังนี้

1. สถานเอกอัครราชทูตสามารถจัดให้ผู้ใช้สิทธิลงคะแนนได้ประมาณ ช.ม. ละ 180 คน

2. จากจำนวนผู้ใช้สิทธิที่เข้าแถวรอในขณะนี้ คาดว่าจะสามารถจัดให้ผู้ใช้สิทธิลงคะแนนได้ทั้งหมดภายในเวลาประมาณ 19.00 น.

3. ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอยืนยันว่า ในวันนี้ (9 มี.ค.) จะเปิดให้ผู้ใช้สิทธิลงคะแนนไปเรื่อย ๆ อย่างน้อยจนถึงเวลา 21.00 น. หรือจนกว่าผู้ใช้สิทธิที่มารอจะได้ลงคะแนนครบทุกคน รวมทั้งจะเปิดให้ผู้ใช้สิทธิลงคะแนนในวันพรุ่งนี้ (10 มี.ค.) อีกหนึ่งวันตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

กกต. ประสานกระทรวงการต่างประเทศ สั่งสถานทูตไทยในมาเลเซียขยายเวลาลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร เพิ่มอีก 1 วัน แก้ปัญหาคนรอใช้สิทธิจนล้นสถานทูต

กกต. ประสานกระทรวงการต่างประเทศ สั่งสถานทูตไทยในมาเลเซียขยายเวลาลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร เพิ่มอีก 1 วัน แก้ปัญหาคนรอใช้สิทธิจนล้นสถานทูต