เลือกตั้ง62 : "วีระศักดิ์" มอง "อนาคตใหม่" จุดประเด็นคืนความยุติธรรมให้ "ทักษิณ"

10 มี.ค. 2562 เวลา 9:35 น.

นายวีระศักดิ์ เครือเทพ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ท่าทีของพรรคอนาคตใหม่ และกรณีการนำพานายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กลับมาสู่กระบวนการยุติธรรมใหม่อีกครั้ง

วิเคราะห์ทิศทางอนาคตใหม่ คืนความยุติธรรมให้ "ทักษิณ"

จากคำให้สัมภาษณ์ของคำให้สัมภาษณ์ของ นายธนธร จึงรุ่งเรืองกิจ กับ Dave Kendall จาก Bangkok Post ที่ให้ความเห็นในประเด็นการคืนความยุติธรรมให้ “ทักษิณ ชินวัตร” โดยให้ความเห็นว่า "เราเชื่อว่าประชาชนไม่ว่าจะเคยสังกัดสีเสื้อใดควรจะร่วมกันต่อต้านเผด็จการทหาร และถ้าเราต้องการสร้างความปรองดอง ทางเดียวคือ ผู้นำของแต่ละสีเสื้อต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่พวกเขาทำในอดีต โดยผ่านกระบวนการยุติธรรมที่เสรีและเป็นธรรม ผมเห็นว่าเราควรคืนความยุติธรรมให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในชีวิตและทรัพย์สินหรือคดีการเมืองจากการความขัดแย้งอันยาวนาน ไม่ว่าเขาจะสังกัดสีเสื้ออะไร" ซึ่งหลังจากนั้น ก็มีการตีความจากบางสื่อว่า “พาทักษิณกลับบ้าน?”

นายวีระศักดิ์ เครือเทพ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ท่าทีของพรรคอนาคตใหม่ และกรณีการนำพานายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กลับมาสู่กระบวนการยุติธรรมใหม่อีกครั้ง

หลังเป็นข่าว ธนาธน ชี้ว่า "ถ้าเราต้องการสร้างความปรองดองจากแบ่งฝักฝ่ายทางการเมืองอย่างสุดขั้วในสิบกว่าปีที่ผ่านมา มีทางเดียว คือ แกนนำทุกสีเสื้อ รวมถึงผู้ที่ใช้อำนาจละเมิดสิทธิประชาชน หากกระทำผิด จะต้องไม่ลอยนวลพ้นผิด จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ที่เสรีและเป็นธรรม ส่วนผลตัดสินจะออกมาอย่างไร ทุกฝ่ายก็ต้องยอมรับ หนทางเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยโดยสันติ ต้องเริ่มต้นด้วยการเผชิญหน้ากับความจริงที่ผิดพลาดในอดีตและความยุติธรรม"

นายวีระศักดิ์ เครือเทพ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ท่าทีของพรรคอนาคตใหม่ และกรณีการนำพานายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กลับมาสู่กระบวนการยุติธรรมใหม่อีกครั้ง

นายวีระศักดิ์ เครือเทพ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ ถึงมุมมองทางการเมืองและกระแสทางสังคมต่อกระแส นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในช่วงที่วันเลือกตั้งไกล้เข้ามาทุกขณะ ติดตามรายละเอียดได้จากรายการ

นายวีระศักดิ์ เครือเทพ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ท่าทีของพรรคอนาคตใหม่ และกรณีการนำพานายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กลับมาสู่กระบวนการยุติธรรมใหม่อีกครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด