เลือกตั้ง 62 : ดีเบต 6 พรรคใหญ่ หนุนเศรษฐกิจไทย

13 มี.ค. 2562 เวลา 4:59 น.

การประชันนโยบายในวันนี้ หรือดีเบต ของ 6 พรรค การเมือง ที่จัดขึ้น โดยหอการค้าไทย และ สภาหอการไทย ในหัวข้อ “การตอบข้อซักถามจากพรรคการเมืองเกี่ยวกับการขับเคลื่อน ในเรื่องที่ประชาชนและภาคเอกชน ให้ความสนใจ

สมาคมหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานประชันนโยบายด้านเศรษฐกิจของ 6 พรรคการเมือง ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง โดยก่อนเข้าร่วมเวทีหลายฝ่ายให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับท่าทีทางการเมืองด้วย ติดตาามบรรยากาศล่าสุดจากคุณลินดา อุตตะมะ รายงานสดมาจาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การประชันนโยบายในวันนี้ หรือดีเบต ของ 6 พรรค การเมือง ที่จัดขึ้น โดยหอการค้าไทย และ สภาหอการไทย ในหัวข้อ “การตอบข้อซักถามจากพรรคการเมืองเกี่ยวกับการขับเคลื่อน ในเรื่องที่ประชาชนและภาคเอกชน ให้ความสนใจ

รูปแบบการ ประชันนโยบาย มีการตั้งโจทย์ จาก 3 หัวข้อใหญ่ ที่จะเป็นแรงขับในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในหัวข้อ การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย และ การแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งในแต่ละหัวข้อ จะมีคำถามย่อยที่จับสลากได้ ให้ตัวแทน6 พรรคการเมือง ได้แสดงวิสัยทัศน์และแนวทางในการปฎิบัติหลังมีโอกาสได้เข้ามาบริหารประเทศ โดยการตั้งคำถาม มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้ช่วยตั้งคำถามส่งมาทางเว็ปไซต์ก่อนหน้านี้

การประชันนโยบายในวันนี้ หรือดีเบต ของ 6 พรรค การเมือง ที่จัดขึ้น โดยหอการค้าไทย และ สภาหอการไทย ในหัวข้อ “การตอบข้อซักถามจากพรรคการเมืองเกี่ยวกับการขับเคลื่อน ในเรื่องที่ประชาชนและภาคเอกชน ให้ความสนใจ