เลือกตั้ง 62 : เปิดขั้นตอนหลังลงคะแนนส.ส.ล่วงหน้า - ไปรษณีย์ไทยรับช่วงต่อแล้ว

17 มี.ค. 2562 เวลา 11:11 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า ขั้นตอนต่อไปก่อนจะถึงวันลงคะแนนจริง 24 มี.ค. 2562 นั้น  ขั้นตอนการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งจากการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ดังนี้

 

1.ไปรษณีย์มารับ “หีบบัตรเลือกตั้ง” จากหน่วยเลือกตั้ง หลังการลงคะแนนไปที่ศูนย์ จำนวน 77 ศูนย์ทั่วประเทศ (จังหวัดละ 1 ศูนย์)

2. คณะกรรมการ (เจ้าหน้าที่กกต. และเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์) ทำการคัดแยกบัตรไปแต่ละเขต (350 เขต)

3. ไปรษณีย์นำบัตรเลือกตั้งที่คัดแยกแล้ว นำส่งไปแต่ละเขต (350 เขต)

4.การขนหีบบัตรที่ลงคะแนนแล้ว มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา โดยใช้รถตำรวจทางหลวงนำไปส่งตำรวจภูธรแต่ละเขตรับต่อไปยังสถานที่เก็บบัตรในแต่ละเขต (350 เขต)

5. สถานที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว คือสถานีตำรวจ เป็นสถานที่มั่นคงปลอดภัย มีกล้องวงจรปิดและคณะกรรมการดูแล ตัวแทนผู้สมัครหรือพรรคการเมืองสามารถไปเฝ้าดูแลบัตรเลือกตั้งได้

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

โดยขั้นตอนของการคัดแยกจะมีการบันทึกภาพและถ่ายทอดผ่านกล้องวงจรปิดให้สามารถติดตามการคัดแยกได้ตลอดเวลาจนกว่าจะเสร็จสิ้น จากนั้นบัตรจะถูกจัดส่งไปยังเขตของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  เพื่อรอนับพร้อมกันหลังปิดหีบเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มี.ค.62

ทั้งนี้

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด (ปณท) กล่าวว่า จากการกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต,)ไปรษณีย์ไทย ได้รับมอบหมายภารกิจพิเศษให้เป็นผู้ขนส่งบัตรเลือกตั้ง ทั้งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดบัตรเลือกตั้งส่วงหน้านอกราชอาณาจักร และบัตรเลือกตั้งในรอบปกติ รวมทั้งอุปกรณ์การเลือกตั้ง ไปยังเขตเลือกตั้งในพื้นที่ต่าง ๆ จำนวน 350 เขตทั่วประเทศ โดยในขั้นตอนต่อไป กกต. จะทำการส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด และบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรกว่า 26 ล้านฉบับ ที่ประชาชนใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงแล้ว มายังไปรษณีย์ไทยเพื่อทำการคัดแยก และส่งต่อไปยังเขตเลือกตั้งปลายทางให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 24 มีนาคม2562 เพื่อให้ทันกำหนดเวลาการปิดหีบเลือกตั้งรอบปกติ และนับคะแนนพร้อมกัน

“สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 17 มีนาคม 2562 นี้ ไปรษณีย์ไทยได้รับมอบหมายภารกิจจาก กกต.ให้เป็นผู้คัดแยกบัตรเลือกตั้ง และขนส่งถุงบรรจุบัตรเลือกตั้งไปยังเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ โดยบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้วทั้งหมด จะถูกส่งมาทำการคัดแยก ณ ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานความปลอดภัยและถูกต้องตั้งแต่ขั้นตอนการรับมอบถุงบรรจุซองบัตรเลือกตั้งที่ต้องตรวจนับจำนวนให้ถูกต้อง ก่อนจะส่งต่อไปยังคณะกรรมการเปิดถุงบรรจุซองบัตรเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของถุง และตรวจนับจำนวนซองบัตรเลือกตั้งพร้อมบันทึกรายงานการตรวจนับ จากนั้นจะทำการคัดแยกไปตามเขตเลือกตั้งด้วยเครื่องคัดแยกอัตโนมัติ (OCR) โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการคัดแยกอีกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ก่อนจะปิดถุงแล้วขนส่งด้วยรถขนส่งไปรษณีย์ไปยัง 350 เขตเลือกตั้งปลายทาง เพื่อนำบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าไปรวมกับบัตรเลือกตั้งในรอบปกติ และทำการนับคะแนนพร้อมกัน ทั่วประเทศ ในการนี้ไปรษณีย์ไทยได้เตรียมเจ้าหน้าที่กว่า 3,000 คน เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจการคัดแยกและขนส่งบัตรเลือกตั้งในครั้งนี้” นางสมรระบุ

นางสมร กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยให้ความสำคัญทุกขั้นตอนตลอดกระบวนการ ในภารกิจขนส่งบัตรเลือกตั้งครั้งนี้ ตั้งแต่การตรวจนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง การลำเลียงบัตรขึ้นรถขนส่ง การขนส่งบัตรโดยรถขนส่งไปรษณีย์ ไปจนถึงการส่งมอบยังปลายทางที่กำหนด ด้วยมาตรฐานการขนส่งที่ปลอดภัย รัดกุม และตรวจสอบได้ ภายใต้การกำกับดูแลและรักษาความปลอดภัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ" นางสมร กล่าว

โดยบรรยากาศที่ ศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกตั้ง บริษัทไปรษณีย์ไทย ถนนแจ้งวัฒนะเจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรอรับหีบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า จากหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ โดยคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง โดยคันแรกเข้ามาในเวลา 17.30 น.เป็นหน่วยเลือกตั้ง สามเสนใน ซึ่งผู้ลงคะแนนเป็นนายแพทย์ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก มีผู้ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเพียงแค่ 34 คนเท่านั้น

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด