เลือกตั้ง62 : "สดศรี" อดีต กกต. ประเมินอนาคตเลือกตั้ง 62

24 มี.ค. 2562 เวลา 5:18 น.

อดีตกรรมการการเลือกตั้ง ประเมินถึงการเลือกตั้งในครั้งนี้ จากกระแสคนรุ่นใหม่ตื่นตัวในการเลือกตั้ง เพราะสามารถใช้สิทธิเป็นครั้งแรก จะเป็นตัวแปร ให้กับคะแนนเสียง ในการเลือกตั้งครั้งนี้

นางสดศรี สัตยธรรม อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประเมินถึงการเลือกตั้งในครั้งนี้ จากกระแสคนรุ่นใหม่ตื่นตัวในการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นพิเศษ จะเป็นตัวแปรในคะแนนเสียง รวมถึงผู้ที่ไม่ได้สนใจการเมืองมาก่อน จะออกมาใช้สิทธิในครั้งนี้อย่างคับคั่ง หลังจากที่การเลือกตั้งหยุดไปหลายปี  แต่ต้องดูผลคะแนนหลังปิดหีบอีกครั้ง ถึงจะเริ่มชัดเจน


อดีตกรรมการการเลือกตั้ง ประเมินถึงการเลือกตั้งในครั้งนี้ จากกระแสคนรุ่นใหม่ตื่นตัวในการเลือกตั้ง เพราะสามารถใช้สิทธิเป็นครั้งแรก จะเป็นตัวแปร ให้กับคะแนนเสียง ในการเลือกตั้งครั้งนี้


อดีตกรรมการการเลือกตั้ง ประเมินถึงการเลือกตั้งในครั้งนี้ จากกระแสคนรุ่นใหม่ตื่นตัวในการเลือกตั้ง เพราะสามารถใช้สิทธิเป็นครั้งแรก จะเป็นตัวแปร ให้กับคะแนนเสียง ในการเลือกตั้งครั้งนี้