สื่อจีนถ่ายทอดสด พิธีทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญมิตรภาพ แด่ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

29 ก.ย. 2562 เวลา 4:30 น.

สีจิ้นผิง ถวายเหรียญมิตรภาพแด่ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เช้าวันที่ 29 กันยายน ซีซีทีวีของจีน ถ่ายทอดสด พิธีมอบรางวัลเหรียญแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนและตำแหน่งกิตติมศักดิ์แห่งชาติ โดยเริ่มจากขบวนรถบุคคลเกียรติยศ พร้อมขบวนรถอารักขานำเข้าสู่พิธีมอบเหรียญบุคคลเกียรติยศแห่งชาติจีน ซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชน เวลา 10.00 น. ของวันที่ 29 กันยายนตามเวลาปักกิ่ง

สีจิ้นผิง ถวายเหรียญมิตรภาพแด่ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งจีน ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญมิตรภาพของสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสในฉลองการสถาปนาสาธารณประชาชนจีน ครบรอบ 70 ปี ณ มหาศาลาประชาชน ในกรุงปักกิ่ง ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ คือผู้บริหารระดับประเทศ วีรบุรุษแห่งชาติจีนที่ได้รับเหรียญกล้าหาญ และชาวตางชาติที่มีคุณูปการต่อการสร้างสัมพันธไมตรีกับจีน

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสหลังจากรับการถวายเหรียญดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษและทรงมีพระราชดำรัสเป็นภาษาจีน โดยทรงยกบทกวีจีนขึ้นมากล่าวถึงความสัมพันธ์ทั้ง 2 ประเทศ และในตอนท้ายทรงอวยพรด้วยภาษาจีนให้สาธารณประชาชนจีนเนื่องในโอกาสการสถาปนาครบรอบ 70 ปี

สีจิ้นผิง ถวายเหรียญมิตรภาพแด่ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 

สีจิ้นผิง ถวายเหรียญมิตรภาพแด่ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สีจิ้นผิง ถวายเหรียญมิตรภาพแด่ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สีจิ้นผิง ถวายเหรียญมิตรภาพแด่ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ภาพจาก : พิธีมอบเหรียญรางวัลเกียรติยศแห่งชาติจีน ถ่ายทอดสดผ่าน ซีซีทีวี สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศจีน