ก.ยุติธรรม แจงไม่เกี่ยวข้องคดี "บอส อยู่วิทยา" หลังเพจโจมตี ว่านิ่งเฉย

28 ก.ค. 2563 เวลา 9:57 น.

"กระทรวงยุติธรรม" แจง ไม่เกี่ยวข้องคดี"บอส อยู่วิทยา" หลังเพจโจมตีว่านิ่งเฉย ชี้อัยการสูงสุด​ เป็นองค์กรอิสระไม่สามารถก้าวล่วงแทรกแทรงได้

วันที่ 27 ก.ค.63 นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีเพจเฟซบุ๊ก Thailand FACT Today ได้โพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตถึงการเงียบของกระทรวงยุติธรรม ในคดีของนายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือ บอส อยู่วิทยา ว่า กระทรวงยุติธรรม ขอเรียนให้ทราบถึงกรณีถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการเงียบเฉยในคดีของนายวรยุทธ อยู่วิทยา ที่อัยการไม่สั่งฟ้อง ซึ่งคดีนี้เป็นกระบวนการตามกฎหมายในชั้นสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานอัยการสูงสุด โดยทางกระทรวงยุติธรรมยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

“นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานอัยการสูงสุดไม่ได้ขึ้นตรงหรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงยุติธรรม ดังนั้น กระทรวงยุติธรรมจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์​ว่าเงียบเฉยแต่อย่างใด” นายวัลลภ กล่าว

นายวัลลภ กล่าวต่อว่า กรณีนี้สิ่งที่กระทรวงยุติธรรม สามารถดำเนินการได้ คือ กรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตายจากการกระทำผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่ง และได้มีการดำเนินคดีโดยพนักงานสอบสวนจนถึงพนักงานอัยการแล้ว โดยถึงแม้พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องคดี กรณีดังกล่าวก็ไม่ตัดสิทธิผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามี หรือ ภริยาของผู้เสียหาย ซึ่งเป็นผู้จัดการแทนผู้เสียหายที่ถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5(2) โดยกฎหมายได้ให้อำนาจผู้จัดการแทนผู้เสียหายสามารถเป็นโจทก์ฟ้องดำเนินคดีอาญาหรือคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาได้ด้วยตนเอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 3 โดยต้องใช้สิทธิฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความในคดีอาญานั้น

นายวัลลภ กล่าวต่อว่า กรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้เสียหายไม่มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือหรือบรรเทาความเสียหายตามกฎหมายอื่น ตามมาตรา 28 (3) พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ประกอบข้อ 10 (3) แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการช่วยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี พ.ศ. 2559 หากผู้เสียหายมีความประสงค์ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือต่อกองทุนยุติธรรม กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี เพื่อให้ความช่วยเหลือการใช้สิทธิทางศาล ได้แก่ ค่าจ้างทนายความ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมพยานหลักฐาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ซึ่งกระทรวงยุติธรรมพร้อมที่ดำเนินการทันที