ศิริราช เชิญร่วมบริจาค ซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อผู้ป่วย COVID-19

23 เม.ย. 2563 เวลา 6:00 น. 1

ศิริราช เชิญชวนร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยวินิจฉัยผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

ศิริราช เชิญร่วมบริจาค ซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพราะขณะนี้ ห้องความดันลบที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตโควิด 19 ที่ปัจจุบันมีแล้ว 14 ห้อง แต่ยังขาดเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็วสูงยิ่งยวด (MDCT)

ศิริราช เชิญร่วมบริจาค ซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อผู้ป่วย COVID-19

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็วสูงยิ่งยวด เป็นเทคโนโลยีระดับสูง ใช้ในการวินิจฉัยผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยภาพซีทีสแกน 512 ภาพ สามารถเห็นรอยโรคได้ทั่วร่างกาย วิเคราะห์ผลได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งมีขีดความสามารถสูงในการฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี และมีโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ช่วยให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยได้แม่นยำ ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

เมื่ออยู่ในสภาพห้องที่มี ความดันลบ แผ่นกรอง HEPA FILTER จะสามารถดักจับอนุภาคเชื้อโควิด 19 ช่วยให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยมีประสิทธิภาพสูงสุด

และเมื่อพ้นภาวะการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์นี้ยังสามารถใช้กับผู้ป่วยได้ทุกประเภท และสามารถใช้ในภาวะการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในอนาคตได้

ศิริราช เชิญร่วมบริจาค ซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อผู้ป่วย COVID-19

ค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พร้อมห้องความดันลบอยู่ที่ 44 ล้านบาท ขณะนี้ โรงพยาบาลศิริราช ได้รับบริจาคมาแล้ว 20 ล้านบาท ยังขาดอีกจำนวน 24 ล้านบาท

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบ เพื่อช่วยเหลือคนไทยด้วยกันให้รอดพ้นจากวิกฤตโควิด

สามารถบริจาคได้ที่ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ (ศิริราชสู้ภัยโควิด)” ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 901-3-50034-4 

เมื่อบริจาคแล้ว กรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และโปรดระบุวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อขอรับใบเสร็จด้วย

ศิริราช ขอขอบพระคุณผู้มีจิตกุศลทุกท่าน อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ศิริราช เชิญร่วมบริจาค ซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อผู้ป่วย COVID-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด