นวดแผนไทย ศาสตร์การแพทย์โบราณที่ทรงคุณค่า เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

08 ส.ค. 2563 เวลา 8:01 น. 194

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ศาสตร์การนวดแผนไทย ได้รับการพัฒนามาจาก ท่าทางการบริหารตามหลักโยคีของเหล่าฤๅษี  ผู้ได้บำเพ็ญพรต เจริญภาวนามานานวันละหลายชั่วโมง หรือที่เรียกว่า “ฤๅษีดัดตน” เป็นการบริหารร่างกาย หรือกายกรรม เพื่อให้สุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งมีผลพลอยได้คือ เพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ

นวดแผนไทย ศาสตร์การแพทย์โบราณที่ทรงคุณค่า เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย นวดแผนไทย ศาสตร์การแพทย์โบราณที่ทรงคุณค่า เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย นวดแผนไทย ศาสตร์การแพทย์โบราณที่ทรงคุณค่า เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

ในสมัยรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มีการจัดตั้ง “โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์” ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนแพทย์แผนไทยแห่งแรก เพื่อเป็นการช่วยเก็บรักษาตำรายาแพทย์แผนไทยที่กำลังจะสูญหายไปอันเนื่องมาจากแพทย์บางกลุ่มที่มีความรู้ก็หวงแหนวิชา กลายเป็นความลับที่ตายไปกับกลุ่มคนเหล่านั้น พระองค์จึงได้ทรงประกาศให้เหล่าผู้มีความรู้เกี่ยวกับตำรับยาแผนไทยที่มีความเชื่อถือ และถูกต้องแม่นยำ นำความรู้เหล่านั้นมาจารึกเอาไว้บนหินประดับต่างๆ ตามผนังโบสถ์ เสา กำแพงวิหาร เจดีย์ ศาลาราย กำแพงวิหารคดรอบพระเจดีย์สี่องค์ รวมไปถึงศาลาต่าง ๆ ของวัดโพธิ์ที่ได้ทำการปฏิสังขรณ์เกี่ยวกับสมมติฐานของโรคและวิธีบำบัดรักษาอาการนั้นๆ ซึ่งรวมถึงการนวดแผนไทย

นวดแผนไทย ศาสตร์การแพทย์โบราณที่ทรงคุณค่า เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย นวดแผนไทย ศาสตร์การแพทย์โบราณที่ทรงคุณค่า เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย นวดแผนไทย ศาสตร์การแพทย์โบราณที่ทรงคุณค่า เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

หลักวิชาการแพทย์แผนไทย เป็นศาสตร์และศิลป์อีกแขนงหนึ่งที่สำคัญ ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ และเป็นภูมิปัญญาไทย ที่ได้ผ่านการบูรณาการ ร่วมกับองค์ความรู้ ของศาสตร์การแพทย์ ในระบบการแพทย์อื่น ๆ จนพัฒนาเป็นการนวดไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ นวดแผนไทย ศาสตร์การแพทย์โบราณที่ทรงคุณค่า เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

นวดแผนไทย ศาสตร์การแพทย์โบราณที่ทรงคุณค่า เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย นวดแผนไทย ศาสตร์การแพทย์โบราณที่ทรงคุณค่า เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

UNESCO ได้ขึ้นทะเบียน "นวดไทย" เป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญว่า "นวดไทย" คือศาสตร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของการดูแลสุขภาพแบบไทย ๆ ในรูปแบบที่ไม่ใช้ยาและเป็นการรักษาด้วยตนเอง นวดไทยเป็นศาสตร์เกี่ยวข้องกับบำบัดรักษาด้วยร่างกาย (bodily manipulation) ซึ่งผู้นวดจะช่วยปรับสมดุลพลังและร่างกายของผู้ป่วยเพื่อรักษาความเจ็บป่วยที่เชื่อว่าเกิดจากการอุดตันของการไหลของพลังงานตาม"เส้น"ต่าง ๆ ของร่างกาย

นวดแผนไทย ศาสตร์การแพทย์โบราณที่ทรงคุณค่า เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย นวดแผนไทย ศาสตร์การแพทย์โบราณที่ทรงคุณค่า เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

การนวดแผนไทย เป็นศาสตร์ทางการแพทย์โบราณที่ทรงคุณค่า ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เยาวชนคนรุ่นหลัง เพราะมีคุณประโยชน์มากต่อสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษาและบำบัดโรค แก้อาการปวดเมื่อย หรือด้านการให้บริการควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว เป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอีกทางหนึ่ง นวดแผนไทย ศาสตร์การแพทย์โบราณที่ทรงคุณค่า เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด