svasdssvasds

เคารพความหลากหลายทางเพศเพื่อลดการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ หรือ Cyber-bullying

เคารพความหลากหลายทางเพศเพื่อลดการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ หรือ Cyber-bullying

มนุษย์ทุกคนเกิดมาโดยมีอิสระและเสมอภาคกัน ในศักดิ์ศรีและสิทธิต่างๆ “วิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ” คือพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ และควรได้รับการเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน 

เคารพความหลากหลายทางเพศเพื่อลดการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ หรือ Cyber-bullying

โรงเรียน : พื้นที่ทางสังคมแห่งแรกของเด็กๆ

พื้นที่ที่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนเชื่อว่าจะมีแต่ความเอื้ออาทรปลอดภัย แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงกลับสร้างความทรงจำเลวร้าย และในหลายๆ เรื่องมักเริ่มจากโรงเรียนเสมอ เหตุการณ์กลั่นแกล้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ Online หรือ Offline เกิดจากเด็กและผู้คนในสังคมไม่เข้าใจ ถึง “ความแตกต่าง” และ “ความหลากหลาย” ซึ่งล้วนมีอยู่ในตัวตนของมนุษย์ทุกคน และคนที่มีความแตกต่างหลากหลายนี้มักตกเป็น “เหยื่อ” ของการกลั่นแกล้งรังแก แม้ในความเป็นจริง “ความแตกต่างหลากหลาย” ล้วนแสดงให้เห็นถึงความธรรมดาและธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต มนุษย์เราทุกคนมีความหลากหลายทั้ง ชาติพันธุ์ สีผิว ภาษา ศาสนา รสนิยมเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ”

ความแตกต่างและความหลากหลาย

ไม่ใช่ความผิดปกติ ว่าด้วยกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  “มนุษย์ทุกคนย่อมเกิดมาโดยอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิต่างๆ “วิถีทางเพศ (sexual orientation) และอัตลักษณ์ทางเพศ (gender identity)”  คืออัตลักษณ์พื้นฐานของมนุษย์ ที่ควรได้รับการเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน

การแกล้งกันของเด็กนักเรียน

จากงานวิจัยเรื่อง “การแกล้งกันของเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงปี พ.ศ.2561” โดยความร่วมมือระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ DTAC แสดงถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ว่า ร้อยละ 91 จาก 1,606 กลุ่มตัวอย่าง เคยถูกกลั่นแกล้งในสถานศึกษาจนถึงขั้นเสียใจ ได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจและความรู้สึก ที่สำคัญ “LGBT” มักตกเป็นเป้าหมายของการกลั่นแกล้งรังแกทั้งใน Online และในชีวิตประจำวัน

เคารพความหลากหลายทางเพศเพื่อลดการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ หรือ Cyber-bullying

โดยกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมงานวิจัยที่เป็น LGBT แบบเปิดเผยตัวตน ต่างกล่าวว่ามีประสบการณ์จากการโดนกลั่นแกล้งทางวาจา ทางเพศ ทางไซเบอร์ และเป็นกลุ่มที่ถูกรังแกมากที่สุด เมื่อเทียบกับนักเรียนหญิงและชายทั่วไป

เด็กนักเรียนร้อยละ 33.8 ระบุว่า ครูคือบุคคลที่นักเรียนต้องการแจ้งปัญหาและร้องขอความช่วยเหลือมากที่สุด เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาการถูกกลั่นแกล้งที่โรงเรียนและบนพื้นที่ Online แต่ที่ไม่ทำเช่นนั้น เพราะเด็กนักเรียนกลุ่มตัวอย่างนั้น รู้สึก “ไม่เชื่อถือ” ในความยุติธรรมของครู เพราะครูมักเลือกที่รักมักที่ชัง รวมถึงครูที่อาจไม่มีความรู้หรือทักษะที่จะช่วยแก้ปัญหาได้มากพอ โดยเฉพาะในเรื่องการกลั่นแกล้งทาง Online

เคารพความหลากหลายทางเพศเพื่อลดการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ หรือ Cyber-bullying

สังคมที่ดีต้องร่วมือลงแรงสร้าง

นางอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC กล่าวว่า จากงานวิจัยฯ แสดงให้เห็นถึงการกลั่นแกล้งทางสังคม มีความเชื่อมโยงสูงกับการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ และหากต้องการป้องกันการกลั่นแกล้งรังแกทางไซเบอร์ อาจต้องเริ่มจาก การป้องกันการกลั่นแกล้งรังแกทางสังคมในส่วนกายภาพจริง ของพวกเขา

ห้องเรียนครูล้ำ พัฒนาครู พัฒนาเด็ก

นางอรอุมา กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างเทเลนอร์ กรุ๊ป เป้าหมายคือ ส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยในกลุ่มเด็ก สร้างทักษะต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กๆ สู่โลกในยุคดิจิทัล โดยดีแทคและองค์กรแพลน ได้ร่วมกันจัดอบรมครูในโรงเรียน 15 โรงเรียน ที่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทสังคมของประเทศไทย จากนั้น จะพัฒนาเนื้อหาดังกล่าวให้อยู่ในรูปของ หลักสูตรออนไลน์บนแพลตฟอร์ม “ห้องเรียนครูล้ำ” ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะพร้อมเปิดให้บริการในเดือนมกราคม 2021 นี้ ครูที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร และนำเครื่องมือสื่อการสอนที่ได้รับ ไปใช้จัดกิจกรรมต่อยอดภายในโรงเรียนของตนได้ ความพยายามทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากความสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และมูลนิธิกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โจอันนา อูสตัด หัวหน้าสายงานอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน กลุ่มเทเลนอร์ กล่าวเสริมว่า กลุ่มเทเลนอร์ เชื่อในความหลากหลายและสังคมที่ไม่มีการแบ่งแยก เพราะโทรคมนาคมคือเรื่องของทุกคน ซึ่งความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก ควรจะเป็นหลักปฏิบัติในโลก Online ด้วยเช่นกัน บทบาทที่สำคัญของธุรกิจโทรคมนาคม คือ สอนให้เด็กและเยาวชนใช้ชีวิตอยู่ในโลก Online อย่างรู้เท่าทัน สร้างสรรค์ และและแสดงออกซึ่งความเห็นอกเห็นใจกัน ซึ่งจะทำให้โลก Online กลายเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย น่าอยู่สำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย และเคารพในความหลายหลายของผู้อื่นได้

 

เคารพความหลากหลายทางเพศเพื่อลดการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ หรือ Cyber-bullying เคารพความหลากหลายทางเพศเพื่อลดการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ หรือ Cyber-bullying เคารพความหลากหลายทางเพศเพื่อลดการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ หรือ Cyber-bullying