svasdssvasds

ดูแล “ผู้สูงอายุ” เสริมความแข็งแรงด้วยการฉีดวัคซีน!!!

ดูแล “ผู้สูงอายุ” เสริมความแข็งแรงด้วยการฉีดวัคซีน!!!

วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุ และปัจจุบันเราได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จำนวนผู้สูงอายุก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเราจึงควรใส่ใจในคุณภาพชีวิตของผู้ใหญ่ในบ้าน

ผู้สูงอายุ

เราควรให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุในบ้าน เพื่อให้ท่านมีความสุข ปราศจากโรคภัยและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลานนานๆ นอกจากการดูแลเรื่องความเป็นอยู่ สุขภาพกายสุขภาพใจแล้ว เรื่องการฉีดวัคซีนก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันต้านทานให้กับท่าน

 

วัยผู้สูงอายุ เป็นวัยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าคนวัยหนุ่มสาว ทำให้มีโอกาสติดเชื้อโรคได้ง่าย รวมถึงมีการติดเชื้อรุนแรง หรือมีภาวะแทรกซ้อนด้วย ซึ่งจริงๆ แล้วโรคติดเชื้อบางอย่าง สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน  แม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันโรคได้ 100 เปอร์เซ็นต์  แต่การฉีดวัคซีนจะเป็นตัวช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และลดการเกิดโรคหรือความรุนแรงของโรคได้  แล้ววัคซีนอะไรบ้างล่ะที่จำเป็นกับผู้สูงอายุ?

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

คนอายุมากๆ ที่เป็นไข้หวัดใหญ่  อาจเกิดหลอดลมอักเสบและปอดบวม หรือมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน หากมีอาการรุนแรงก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ 

คำแนะนำ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม ทุกปี

วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม

โรคปวดบวมเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ที่ทำให้ผู้สูงอายุเสียชีวิต ซึ่งโรคนี้มีสาเหตุมาจากเชื้อนิวโมค็อกคัส  ซึ่งอาจมีการติดเชื้อในกระแสเลือดและเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้

คำแนะนำ
ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคปอดบวมชนิด 13 สายพันธุ์ 1 เข็ม ตามด้วยชนิด23 สายพันธุ์ 1 เข็ม ห่างกัน 1 ปี

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

โรคงูสวัดเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันกับโรคอีสุกอีใส ทำให้เกิดตุ่มน้ำใสตามแนวเส้นประสาท  อาจมีภาวะแทรกซ้อนคือ  ปวดแสบปวดร้อนตามผิวหนัง

คำแนะนำ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด 1 เข็ม เพียงครั้งเดียว

วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน

หากเกิดแผลในผู้สูงอายุจะมีโอกาสติดเชื้อบาดทะยักได้ง่าย  ทำให้เกิดกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง หายใจลำบาก  โรคคอตีบที่รุนแรงทำให้หายใจลำบาก  ทั้งโรคบาดทะยักและคอตีบหากมีอาการรุนแรงอาจเสียชีวิตได้ และโรคไอกรนทำให้ไอต่อเนื่องอย่างรุนแรง

คำแนะนำ
ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน 1 เข็ม และวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ ทุก 10 ปี

วัคซีนโควิด 19

เชื้อไวรัสโคโรน่า หรืดโควิด 19 ทำให้เกิดอาการปอดอักเสบ และหากมีอาการรุนแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้

คำแนะนำ

ฉีดวัคซีน 1-2 เข็ม ขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีน

 

Cr : ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล / Rama Channel 

 

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด