Spring News

หยุดยาวทั้งทีมาทำ Digital Detox กันดีกว่า!!! ดีทั้งกายใจจนต้องอึ้ง

15 เม.ย. 2564 เวลา 8:37 น. 17

การใช้ชีวิตในปัจจุบันเป็นชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ Social Media ซึ่งก็มีประโยชน์กับเราเป็นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันก็สิ่งผลกระทบกับจิตใจและร่างกายเราเช่นกัน เพราะฉะนั้นหยุดหลายวันแบบนี้ ได้โอกาสดีในการทำ Digital Detox

socia media หลายคนสงสัย Digital Detox คืออะไร? ดิจิทัลดีท็อกซ์ ก็คือ การกำหนดตนเองให้อยู่ห่างจากการใช้งาน Social Media รวมถึงการพึ่งพาเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ระยะหนึ่งนั่นเอง  แล้วทำไมเราจึงควรถอยห่างจากสื่อดิจิทัลนานๆ ครั้ง ก็เพราะประโยชน์ดีๆ เหล่านี้เลย! 

digital detox

1.ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้น 

เพราะการใช้อุปกรณ์สื่อสารระหว่างทำงาน หรือระหว่างอยู่กับเพื่อนฝูง ครอบครัว ล้วนเป็นตัวทำลายบรรยากาศของการสนทนาทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ 

 2.ความเครียดลดลง 

การเปิดรับข้อมูลข่าวสารหรือความคิดเห็นต่างๆ ที่มากเกินไป อาจเป็นบ่อเกิดแห่งความเครียดได้ ดังนั้นวิธีจัดการแก้ปัญหาที่ง่ายและตรงประเด็นที่สุดก็คือ การหยุดพักการเปิดรับสื่อในโลกออนไลน์นั่นเอง 

3.มีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้น  

การละจากมือถือบ้างในบางเวลาจะทำให้เรามีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้น เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อื่นๆ กับร่างกายและจิตใจ เช่น การออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี 

4.ปลุกความคิดสร้างสรรค์ 

เมื่อเรามีเวลาในการทำกิจกรรมอื่น จะช่วยให้เรามีความคิดสร้างสรรค์และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

 5.นอนหลับได้เต็มอิ่ม 

การทิ้งระยะห่างจากมือถือหรือสื่อโซเชียล จะช่วยให้เราสามารถนอนได้อย่างมีคุณภาพ โดยไม่มีสิ่งใดรบกวน 

digital detox

  6.ช่วยฟื้นฟูร่างกาย 

แม้การพักร้อนจากโลกออนไลน์จะไม่สามารถแก้ปัญหาเรื้อรังต่างๆ เช่นปวดหลัง ปวดคอ ปวดศีรษะ หรือ อาการเกี่ยวกับดวงตาต่างๆ ได้อย่างถาวร แต่ก็เป็นการบรรเทาได้ 

7.ฟื้นฟูสุขภาพใจ 

การหยุดตนเองจากการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเพียงฝ่ายเดียว แล้วหันไปสนใจกับการสื่อสารกับคนรอบข้าง ช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวได้ 

8.เพิ่มสมาธิ 

ช่วยเพิ่มสามาธิในการจดจ่อหรือให้ความสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากขึ้น 

9.เพิ่มทักษะคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

การพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไป มีแนวโน้มทำให้เราเลือกที่จะไม่ดึงศักยภาพของสมองและความขบคิดวิเคราะห์ของตนมาใช้ 

digital detox

Cr. สสส. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด