svasdssvasds

ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล โดย ศ.นพ.​ยง - รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล โดย ศ.นพ.​ยง - รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

อยากหาอะไรทำแต่ไม่รู้จะทำอะไร เรามี ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล คอร์สออนไลน์ที่เหมาะกับยุคดิจิทัล โดย ศ.นพ.​ยง ภู่วรวรรณ - รศ.ยืน ภู่วรวรรณ เป็นผู้สอนและร่วมกันทำคอร์สนี้ ที่สำคัญ เปิดให้เรียนฟรี และยังมีใบเซอร์ (Certificate) ให้ด้วยเมื่อเรียนจบ

ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล

ได้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่และได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือดิจิทัล เพิ่มทักษะดิจิทัลกันฟรีๆ เมื่อ 2 นักวิจัยดีเด่นของไทย ศ.นพ.​ยง ภู่วรวรรณ - รศ.ยืน ภู่วรวรรณ สร้างคอร์สออนไลน์ 'ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล' ให้ทุกคนเรียนฟรี รวมเนื้อหา 8 บท และเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จ ก็จะได้ใบประกาศนียบัตรดิจิทัลจาก ม.เกษตรศาสตร์ ไปครอง

ชีวิตที่ผ่านมา เราทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันแบบพบหน้ากัน (Face to face) พูดคุยกัน มีสังคมที่ค่อนข้างจำกัด แต่เมื่อเกิดโรคระบาด ชีวิตวิถีใหม่ที่ต้องเว้นระยะห่างทางกายภาพทำให้เราต้องพบกันผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล วิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกจึงมีสองสถานะ คือ สถานะที่อยู่ในโลกจริง (Real) หรือทางกายภาพ กับ สถานะที่อยู่ในโลกเสมือนจริง (Virtual) ซึ่งก็คือการมองผ่านโลกไซเบอร์ และทั้งสองสถานะต่างก็ต้องเติมความรู้ ฝึกฝนทักษะที่แตกต่างกันไป

'ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล' คอร์สฟรีเพื่อชีวิตยุคใหม่

ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล โดย ศ.นพ.​ยง - รศ.ยืน ภู่วรวรรณ คอร์สออนไลน์นี้ เป็นคอร์สที่คุณหมอยงกับ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ช่วยกันทำขึ้น เพื่อเชื่อมต่อกับบทเรียนก่อนโควิด 19 และระบาดวิทยา ที่มีคนเข้ามาเรียนจำนวนมาก

ส่วนเนื้อหาในบทเรียนนั้น เน้นชีวิตวิถีใหม่ที่โควิด 19 ทำให้เราต้องปรับตัวไปใช้ชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งต้องมีความฉลาด รู้เท่าทันการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลร่วมด้วย

"ผมและอาจารย์ยืนตั้งใจทำและใช้เวลาเกือบหกเดือนจนแล้วเสร็จ บทเรียนมี 8 บท 42 ตอน ทุกตอนมีคลิปบรรยาย มีเนื้อหาให้อ่าน มีคำถามให้ตอบ เมื่อเรียนจบสามารถโหลดประกาศนียบัตรดิจิทัลที่ออกโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

"ช่วยกันส่งต่อ คนไทยทุกคนเรียนได้ฟรี ไม่จำกัดพื้นความรู้ อยากชวนให้เด็กๆ นักเรียน ลูกหลาน และประชาชนทั่วไปมาเรียน ฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่และการเป็นพลเมืองดิจิทัล"

ข้อความส่วนหนึ่งที่หมอยงโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 

เนื้อหา 8 บท เรียนจบ ทดสอบเสร็จได้ใบเซอร์ มีดังนี้

ชีวิตวิถีใหม่ 1. วิกฤตการณ์โควิด 19 และผลกระทบ

2. ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

3. การศึกษาวิถีใหม่

4. ทักษะดิจิทัลเพื่ออนาคต

5. ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ-Digital Quotient)

6. การรู้เท่าทันสื่อใหม่

7. การเป็นพลเมืองดิจิทัล

8. คุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไซเบอร์

ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล โดย ศ.นพ.​ยง - รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ตามปกติ การเรียนการสอนเรื่อง 'ความฉลาดทางดิจิทัล' มักจะเป็นคอร์สแยก แต่เนื่องจากวิกฤตโควิด 19 ที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และยังไม่จบไป ผู้รู้และแพทย์ตัวจริงเสียงจริงจึงสรุปประเด็นโรคโควิด 19 มาเป็นบทเรียนชุดแรก และแต่ละบทเรียนก็แยกเป็นหัวข้อย่อยที่กระชับ เข้าใจง่าย เรียนจบแล้วก็จะได้ใบประกาศนียบัตรดิจิทัลแบบรูปด้านบน

คอร์สความรู้อัดแน่นด้วยคุณภาพที่คนไทยไม่ควรพลาด ทั้งดีและฟรี สะดวกเมื่อไหร่ก็ลงชื่อ สะสมเวลาเรียนได้ด้วย เข้าเรียนเลยที่ลิงก์ https://learningdq-dc.ku.ac.th