Spring News

ทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างไร ไม่ให้เสี่ยงติดเชื้อ

20 เม.ย. 2564 เวลา 5:28 น. 1

หน้ากากอนามัยใช้แล้วถือเป็นขยะติดเชื้อชนิดหนึ่ง ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค เราควรทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี

Sergical

1. ล้างมือให้สะอาดก่อนถอดหน้ากากอนามัย

2. ใช้มือทั้งสองข้างจับที่สายรัด แล้วดึงหน้ากากอนามัย โดยดันออกไปด้านหน้าเป็นแนวตรง ไม่ใช้มือสัมผัสด้านหน้าของหน้ากากอนามัย

3. ทำตำหนิหน้ากากอนามัยก่อนทิ้ง เช่น ใช้กรรไกรตัด เพื่อป้องกันการนำกลับมาใช้ใหม่

4. จับที่ขอบหน้ากากแล้วพับครึ่ง เก็บส่วนที่สัมผัสร่างกายให้อยู่ด้านใน 

5. พับครึ่งอีก 2 ทบ ให้เชือกทั้ง 2 ฝั่งอยู่ด้านเดียวกัน แล้วใช้เชือกพันรอบหน้ากาก มัดให้แน่น 

6. ใส่ถุงรองรับ (แยกจากขยะชิ้นอื่น) แล้วมัดปากถุงให้แน่น แต่สำหรับผู้มีความเสี่ยง ต้องแยกสังเกตอาการ ให้ทิ้งหน้ากากอนามัยลงในถุง 2 ชั้น แล้วราดน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น น้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ 5%) ก่อนมัดปากถุงให้แน่น 

7. เขียนกำกับบนถุงว่าขยะติดเชื้อ 

8. ทิ้งหน้ากากอนามัยลงถังขยะติดเชื้อ หรือถังขยะที่มีฝาปิด 

9. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่นาน 20 วินาที หรือถ้าไม่สะดวกให้ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือโดยทันที

        

เมื่อทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ก็ควรทิ้งตามคำแนะนำข้างต้น และอย่าลืมล้างมือให้สะอาดหลังสัมผัสหน้ากากอนามัยและขยะทุกครั้งด้วยนะ เพื่อป้องกันการสัมผัสไวรัสโคโรนาที่ก่อให้เกิดโรค COVID-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด