Spring News

สั่งมา ส่งไป รับพัสดุอย่างไรให้ปลอดภัย

20 เม.ย. 2564 เวลา 6:59 น. 12

ช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด การสั่งซื้อสินค้าทางช่องทางออนไลน์นั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งสินค้าเหล่านี้มีแหล่งที่มาทั้งจากในประเทศไทย และเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งอาจจะเป็นประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการรับพัสดุสิ่งของที่มาส่งถึงบ้านหรือที่ทำงานนั้นจำเป็นจะต้องระมัดระวัง เพราะเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถอยู่บนพื้นผิวของกล่องพัสดุได้

Delivery

ผู้ส่ง

* ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

* รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

* ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือ หลังส่งพัสดุ

ผู้รับ

* จัดพื้นที่ให้ผู้ส่งพัสดุ วางพัสดุไว้หน้าบ้านหรือแขวนไว้ โดยไม่ต้องออกไปรับพัสดุโดยตรง

* สวมหน้ากากเมื่ออกไปรับพัสดุ

* ก่อนนำพัสดุเข้าบ้าน และแกะกล่องพัสดุ ให้เช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ

* หลังแกะกล่องพัสดุ ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือ

* จ่ายเงิน e-payment หรือเตรียมเงินสดให้พอดี หลีกเลี่ยงการสัมผัสเงินทอน

ที่มา : กรมอนามัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด