svasdssvasds

ทดลองแล้ว “ฟ้าทะลายโจร” ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน - ลดอักเสบ ป้องกันโควิด-19 ไม่ได้

ทดลองแล้ว “ฟ้าทะลายโจร” ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน - ลดอักเสบ ป้องกันโควิด-19 ไม่ได้

จากกรณีที่มีประชาชนแห่ซื้อยาฟ้าทะลายโจรจำนวนมาก เพราะเชื่อว่าสามารถป้องกันโควิด-19 ได้ ล่าสุด แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า โควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด ดังนั้นหากอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ควรรีบไปตรวจพบแพทย์

Paniculata กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มีการศึกษาวิจัยร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม พบว่าในฟ้าทะลายโจรมีสารชื่อว่า andrographolide ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งการแบ่งตัวและฆ่าเชื้อไวรัสได้ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีระดับความรุนแรงน้อย หลังจากได้รับสารสะกัดฟ้าทะลายโจรมีอาการดีขึ้นทุกราย แต่สาร andrographolide ไม่มีคุณสมบัติในการป้องกันเซลล์จากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ทานเพื่อเป็นการป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยที่ยังไม่มีอาการป่วย
 

อย่างไรก็ตามถ้าหากมีอาการป่วย ไม่แนะนำให้ใช้ฟ้าทะลายโจรเพื่อรักษาโควิด-19 ด้วยตัวเอง ควรจะได้รับการวินิจฉัยและรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด ดังนั้นหากอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ควรรีบไปตรวจพบแพทย์ และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขโดยทันที