Spring News

เชื้อไวรัสโควิด 19 อยู่ได้นานเท่าไหร่

25 เม.ย. 2564 เวลา 6:07 น. 6

ข้อมูลจากองค์การอนามัย โควิดสามารถแพร่กระจายผ่านฝอยละอองจากการไอ จาม เหมือนกับโรคที่เกิดจากไวรัสทางระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ที่ติดต่อได้ทางละอองฝอย การไอเพียงครั้งเดียวสามารถสร้างละอองฝอยได้ถึง 3 พันหยด ซึ่งอาจไปถูกตัวคนอื่น ไปอยู่ตามเสื้อผ้าและพื้นผิวโดยรอบ แต่บางส่วนก็สามารถลอยอยู่ในอากาศได้

COVID

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ให้ข้อมูลว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถติดอยู่ และแพร่เชื้อต่อได้บนพื้นผิวต่างๆ โดยจะมีชีวิตอยู่ได้นานแตกต่างกัน ดังนี้

1.เชื้อไวรัสที่อยู่ในละอองฝอยน้ำมูก น้ำเสมหะ น้ำลาย และน้ำตา จะอยู่รอดในอากาศได้เพียง 5 นาที

2.เชื้อไวรัสมีชีวิตอยู่บนวัสดุ เช่น พื้น โต๊ะ ลูกบิดประตู ได้นาน  7-8 ชั่วโมง

3.เชื้อไวรัสอยู่ในผ้าหรือกระดาษทิชชูได้นาน 8-12 ชั่วโมง

4.เชื้อไวรัสอยู่บนวัสดุพื้นเรียบได้นาน 24-48 ชั่วโมง

5.เชื้อไวรัสมีชีวิตอยู่ในน้ำได้นาน 4 วัน ในตู้เย็นที่อุณหภูมิต่ำกว่า 4 องศาเซลเซียส เชื้อไวรัสอาจอยู่ได้นานถึง 1 เดือน

การประเมินในลักษณะนี้ รวมถึงเชื้อไวรัสอื่นๆ ด้วย เช่น เชื้อไวรัสโรค SARS และโรค MERS  ไม่ใช่เฉพาะ COVID-19 เท่านั้น

เมื่อเชื้อไวรัสสามารถมีชีวิตอยู่ได้นาน การป้องกันจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ โดยทำความสะอาดด้วยพื้นผิวสัมผัส โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสร่วม หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่างทางสังคม และสวมหน้ากากตลอดเวลา

อ้างอิงจาก: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด